1. خانه
  2. مستندات
  3. Call of Duty : Modern Warfare 3
  4. ACT I – اینتل

ACT I – اینتل

BLACK TUESDAY

در این مرحله ۵ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از هجوم یک هلیکوپتر روسی در خیابان، وارد ساختمانی در سمت راست می شوید که در یکی از طبقات آن، لاشه یک هلیکوپتر روسی را مشاهده می کنید. در سمت راست این هلیکوپتر اتاق خوابی قرار دارد. اولین اینتل در درون این اتاق قرار دارد.
۲٫ پس از خروج از ساختمانی که اولین اینتل در آن قرار داشت، بوسیله یک پلکان وارد ساختمانی دیگر که یک جواهر فروشی خراب شده است، می شوید. پس از پایین رفتن از پلکان این جواهر فروشی، در سمت راست، برروی یکی از میزها، دومین اینتل را می یابید.
۳٫ پس از ورود به ساختمان بورس نیویورک، دقیقا در سمت چپ بسته های مهمات، سومین اینتل را می یابید.
۴٫ پس از ورود به بازار بورس، در اتاقی که در کنار پلکانی که بوسیله آن باید به پشت بام بروید، می توانید چهارمین اینتل را بیابید.

۵٫ آخرین اینتل برروی میزی در نزدیکی برج ارسال امواج مغناطیسی قرار دارد.

HUNTER KILLER

 

در این مرحله ۲ عدد اینتل وجود دارد.
۱٫ پس از باز شدن اولین در زیر دریایی توسط سندمن، وارد اتاقی می شوید. در گوشه راست اتاق اولین اینتل را می بینید.

۲٫ با ادامه مسیر به راهرویی می رسید که سربازان روسی از لیزر اسلحه های خود استفاده می کنند. بوسیله پلکانی که در گوشه سمت چپ این اتاق قرار دارد به طبقه فوقانی بروید. چرخیده و بوسیله مسیری که در سمت راست پلکان قرار دارد، خود را به سوی دیگر این طبقه رسانده و دومین اینتل را از روی زمین بردارید.

 

PERSONA NON GRATA

در این مرحله ۴ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از حمله افراد ماکاراُف بدنبال پرایس از پلکان خانه امن پایین رفته و خود را به حیاط برسانید. در اولین اتاق از سمت راست، اولین اینتل برروی جعبه ای قرار دارد.
۲٫ پس از بیرون رفتن از در حیاط خانه امن، وارد خیابان می شوید. پس از مدتی پیشروی در خیابان در سمت راست یک خانه با در ورودی سفید رنگی می بینید. همچنین این خانه بر سر نبش دو خیابان نیز قرار دارد. وارد خانه شده و دومین اینتل را از در درون اتاق خواب خانه بردارید.
۳٫ پس از رسیدن به UGV، سومین اینتل را می توانید درست در سمت چپ جعبه UGV پیدا کنید.

۴٫ پس از نابودی UGV، باید خود را به هلیکوپتر برسانید. پس از خروج از ساختمانی که در آن قرار دارید، چهارمین اینتل درست در سمت چپ، برروی یک سُرسُره قرار دارد.

TURBULENCE
در این مرحله ۲ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از درگیری در هواپیما، با ادامه مسیر به پلکانی می رسید که باید از آن پایین بروید. پس از پایین رفتن از آن، در مقابل پلکان اتاقی می بینید. اولین اینتل در سمت راست اتاق برروی میز قرار دارد.

۲٫ پس از سقوط هواپیما، بدنبال فرمانده گروه حفاظت از رییس جمهور حرکت کنید. پس از پریدن از روی درختی که در میانه راه قرار دارد، در سمت راست برروی زمین دومین اینتل را می یابید.

BACK ON THE GRID
در این مرحله ۳ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از زمانیکه به عنوان تک تیرانداز از پرایس و سوپ پشتیبانی می کنید تا آنها وارد کارخانه ای شده و آن را بگردند. باید خود را به سوپ و پرایس برسانید. زمانیکه به سمت آنها می روید وارد کارخانه ای که چند لحظه قبل آنها در آن بودند شده و اولین اینتل را بردارید.
۲٫ پس از برداشتن اولین اینتل، در خیابان دیگری به اعضای گروه ملحق شوید. با کمی پیشروی در همان خیابان، در سمت چپ، دیواری با رنگ ها و اشکال مختلف می بینید. در کنار آن اتاقی قرار دارد. دومین اینتل را در آن اتاق می یابید.

۳٫ پس از رسیدن به کلیسا، سومین اینتل را برروی میزی در انتهای سالن خواهید یافت.

MIND THE GAP
در این مرحله ۳ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ در ابتدای عملیات گروه اس ای اس، اعضای گروه برای ورود به یک ساختمان، قفل موجود برروی در آن را می شکنند. دقیقا در مقابل این در قفل، یک اتاق قرار دارد. با ورود به اتاق، اولین اینتل را در گوشه دیوار خواهید یافت.
۲٫ پس از رسیدن به کامیون موجود در بندر، قبل از باز کردن در عقب آن، از پلکانی که در سمت راست محوطه و کامیون قرار دارد بالا رفته و خود را به اتاقی که در بالای پلکان قرار دارد برسانید. دومین اینتل برروی میزی در کنار پنجره است.
۳٫ در ایستگاه قطار، پس از بالا رفتن از اولین پله برقی، در سمت راست باجه روزنامه فروشی را می بینید، وارد آن شده و سومین اینتل را از روی زمین بردارید.