1. خانه
  2. مستندات
  3. Call of Duty : Modern Warfare 3
  4. ACT III – اینتل

ACT III – اینتل

SCORCHED EARTH

در این مرحله ۵ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از پیاده شدن از هلیکوپتر، وارد ساختمان شده و بوسیله پلکان به قسمت اداری ساختمان خواهید رفت. قسمتی از سقف طبقه اداری فرو ریخته، دقیقا در مقابل قسمت فروریخته، اولین اینتل را برروی میزی مشاهده خواهید کرد.
۲٫ پس از رسیدن به پشت بام، دومین اینتل در پشت فنس هایی قرار دارد که در سمت راست پشت بام، درست در نقطه مقابل موقعیتی که توسط بازی معین می شود تا برروی آن بایستید. توجه داشته باشید که پشت این اینتل به شماست نه صفحه آبی رنگ آن
۳٫ پس از پایین آمدن از ساختمان، مسیر مقابل را تا رسیدن به هلیکوپتر آمریکایی که سقوط کرده بپیمایید. در مقابل این هلیکوپتر یک کتابفروشی با نام Trivo Buchhandlung وجود دارد. وارد آن شده و سومین اینتل را از روی میز فروشنده بردارید.
۴٫ پس از رسیدن به خیابانی که دو تانک آلمانی به تازگی وارد آن شده اند. وارد اولین ورودی از ساختمان های سمت چپ شده و چهارمین اینتل را از روی یک صندلی که در کنار آسانسور های ساختمان قرار دارد، بردارید.

۵٫ پس از رسیدن به هتل مورد نظر، باید از پلکان آن بالا بروید. قبل از بالا رفتن از پلکان، پنجمین اینتل را از سمت راست آن، از روی صندلی کنار پنجره بردارید.

DOWN THE RABBIT HOLE
در این مرحله ۲ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از خروج از آسانسور، به تالار بزرگی می رسید که در سمت چپ آن اتاقی قرار دارد. وارد اتاق شده و از دو پلکان کوچک موجود بالا بروید و اولین اینتل را از گوشه سمت چپ، از روی قفسه فایل ها بردارید.

۲٫ پس از آزادی رییس جمهور روسیه، از درون همان اتاق، دومین اینتل را از روی بشکه ای که در پشت دیوار پشت سرتان قرار دارد، بردارید.

DUST TO DUST
در این مرحله ۳ عدد اینتل وجود دارد.

۱٫ پس از ورود به هتل و بالا رفتن از پلکان، چرخیده و از طریق راهی که در سمت راست پلکان قرار دارد خود را به کافه هتل برسانید و از روی پیشخوان کافه، اولین اینتل را بردارید.
۲٫ پس از خروج از آسانسور، وارد راهرویی می شوید. وارد اولین اتاق از سمت چپ شده و از روی میز بازی پوکر، دومین اینتل را بردارید.
۳٫ پس از رسیدن به رستوران هتل، از روی پیشخوان رستوران که در سمت راست ورودی قرار دارد، سومین اینتل را بردارید.