اردیبهشت ۰۱, ۱۴۰۳

سبکی در بازیهای رایانه ایی که مخاطبان بسیاری دارد. سبک استراتژیک یکی از سبک های اصلی در دنیای بازیهای رایانه ایی می باشد که دارای زیرمجموعه های متعددی است. مدیریت و تصمیم گیری و پیاده سازی تاکتیک های مختلف در زمینه های گوناگون همچون توسعه و ساخت و ساز و تولید و همچنین جنگ و درگیری از اصول اصلی این سبک می باشد. با توجه به مشخصات این سبک آشنایی بازیکن با زبان بازی تاثیر بسیاری در روند پیگیری مراحل دارد. از اینرو دارینوس همواره در انتخاب عناوین جهت دوبله و تهیه نسخه فارسی به بازیهای استراتژیک توجه خاصی داشته است. سری بازیهای توتال وار، ایج آو امپایرز و استرانگ هولد از عناوین مشهور این سبک می باشند که توسط دارینوس دوبله شده اند.

mag.darinoos.net