1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله یازدهم: Brandenburg

مرحله یازدهم: Brandenburg

نیروهای دشمن را نابود کرده و حرکت کنید. هدف آخر شما نابودی یک افسر آلمانی است. بعد از کشتن نیروهای دشمن به بالای دروازه بروید. آن جا مکان مناسبی برای شلیک است. از پشت شلیک کنید. او در ماشین اول است. تبریک می گویم شما به عنوان تک تیرانداز از پس تمامی ماموریت های خود برآمدید.