1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله چهارم: Kaiser_Friedrich Museum

مرحله چهارم: Kaiser_Friedrich Museum

در ابتدا باید بگویم در این مرحله تک تیراندازهای بسیاری در بالای ساختمانها کمین کرده اند. پس احتیاط کنید!
باید به اتاقی برسید که داخل آن یک تفنگ دوربین دار بسیار قوی وجود دارد. آن را برداشته و به راهتان ادامه دهید. زیر پل دو بسته مواد منفجره قرار داده و وارد موزه شوید. به بالای ساختمان موزه رفته و از آنجا به مواد منفجره کارگذاری شده ی زیر پل شلیک کرده و پل را منفجر کنید.
پس از آن به مخزن تانکی که در سمت چپ شما به حرکت در آمده است شلیک کنید تا تانک نابود شود. مخزن با در پوش قرمز مشخص شده است. به پایین بازگردید و از طریق داربست چوبی سمت راست از ساختمان موزه خارج شوید. مسیر را تا پایان خیابان ادامه دهید تا مرحله تمام شود.