1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله پنجم: Opernaplatz

مرحله پنجم: Opernaplatz

در این مرحله باز هم می توانید از صدای انفجار خمپاره استفاده نموده و با تفنگ دوربین دار دشمن را بدون اینکه کسی متجه حضورتان شود، از بین ببرید. (زمانی که علامت انفجار در بالا و سمت راست صفحه مشخص شود.)

تعدادی تک تیرانداز در ساخاتمان های اطراف میدان هستند. آنها را از سر راه برداشته و به بالای ساختمانی که دور میدان سمت راست قرار گرفته بروید. از آنجا به افسر آلمانی که می خواهد جاسوس شما را بکشد، شلیک کنید. بعد از آن سعی کنید سربازان اطراف او را هم بکشید. جاسوس تان در حال فرار و رسیدن به شماست. از او حمایت نموده و او را پوشش دهید. سعی کنید نیروهایی را که سر راه او قرار می گیرند، نابود کنید. جاسوس نزد شما می آید ولی متاسفانه او نیز تیر خورده و وضعیت مناسبی ندارد. از او در مقابل دشمن حفاظت کنید. اما در آخر او می میرد.