1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله هفتم: Tlergarten Flak Tower

مرحله هفتم: Tlergarten Flak Tower

پیاده نظام دشمن را نابود کنید. بعد از آن جلوی ساختمانی که در بلندی قرار گرفته است و پدافند هوایی آلمان در بالای این ساختمان قرار دارد، تعداد زیادی نیروی آلمانی مستقرند. از صدای شلیک هوایی استفاده کرده و در زمان مناسب با تفنگ دوربین دار نیروهای آلمانی جلوی ساختمان را نابود کنید. وارد ساختمان شده و به سمت بالا بروید. برای راحتی کار سعی کنید بدون سر و صدا عمل کنید. هدف اصلی شما در این مرحله کشتن افسر آلمانی است. به بالای ساختمان رفته و پس از نابودی پدافند هوایی دشمن به طبقه پایین رفته و در ساختمان روبرو افسر آلمانی را از بین ببرید. بعد از کشتن افسر آلمانی ماموریت تمام شده و حال وقت فرار است! از ساختمان پایین آمده و از آن خارج شوید. دقت کنید با به صدا در امدن آژیر خطر آلمانی ها متوجه حضور شما شده اند.