1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله نهم: Kreuzberg Headquarters

مرحله نهم: Kreuzberg Headquarters

 از درگیری نیروهای دشمن با یکدیگر کمال استفاده را برده و همگی آنها را نابود کنید. از راه زیرزمین عبور نموده و پس از کشتن پیاده نظام دشمن داخل ساختمان کنار میدان مقابل شوید. وارد اتاق شده و یادداشت رمزی را بخوانید.  به بالای ساختمان مخروبه در سمت دیگر میدان رفته و نقشه نیمه سوخته را از شومینه بیرون کشده و مشاهده کنید. در تیررس تک تیراندازان دشمن هستید. آنها در بالای ساختمان ها دور تا دور میدان و حتی ساختمان وسط میدان هستند. بعد از نابودی آنها باید به بالای ساختمان که نزدیک شماست بروید. زمانی که وارد اتاق بالای ساختمان می شوید مرحله به پایان رسیده است.