1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله سوم: Mittelwerk Facility

مرحله سوم: Mittelwerk Facility

در این مرحله باید یا از تپانچه استفاده کنید و یا صبر کنید تا زمانی که بلندگو در محوطه بیرونی، و صدای لوازم صنعتی داخل کارخانه تولید موشک به صدا در آید. حال زمان استفاده از تفنگ دوربین دار است.
وارد کارخانه ساخت موشک شده و ۳ بمب را در مناطق علامت گذاری شده کار بگذارید. به دفتر انتهای سایت موشکی برای کسب اطلاعات بروید. متاسفانه در آنجا آلمانی ها متوجه حضور شما می شوند. فوراً آنها را نابود کرده و از محوطه سایت خارج شوید. انفجار نزدیک است!!
به سمت جاده ای که در ابتدا از آن وارد سایت شده بودید، حرکت نموده و از کل محوطه خارج شوید و منتظر انفجار سایت باشید.