1. خانه
  2. مستندات
  3. Sniper Elite V2
  4. مرحله دوم: Schoneberg Convoy

مرحله دوم: Schoneberg Convoy

در ابتدا باید سربازان آلمانی را نابود کنید. هر چه این کار بیشتر به صورت مخفیانه انجام شود کار شما آسان تر است. برای کشتن سربازان آلمانی از تپانچه استفاده کنید و در صورت لزوم از غناسه و یا مسلسل استفاده کنید.

قرار دادن مواد منفجره بر روی سنگر و در جلوی کامیون در خیابان وظیفه بعدی شماست. از ساختمان سر نبش بالا رفته و منتظر عبور ماشین های آلمانی شوید. با شلیک به مواد منفجره ماشین های زرهی دشمن را نابود کنید. در یکی از ماشین ها یک اسیر پیدا می کیند که اطلاعات مهمی دارد. او را بکشید. بعد به مخزن تانک که در سمت عقب تانک قرار دارد شلیک نموده و تانک را نابود کنید. حال زمان برداشتن اطلاعات از لباس اسیر و فرار است.