1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای یونان – پیاده نظام

نیروهای یونان – پیاده نظام

 

۱- Peasant
به دلیل هزینه های پایین، گزینه مناسبی برای مواقعی هستند که بودجه زیادی ندارید. دارای تجهیزات کم و آموزشهای سطح پایینی بوده و تنها مزیت آنها در پنهان شدن شان می باشد.

۲- Peltasts
برای شروع جنگ مناسبند. آنها تعدادی نیزه کوتاه، سپر و شمشیر داشته و مهارتشان در مخفی شدن و حمله از کمینگاهها می باشد. بهتر است به محض شروع نبرد اصلی عقب نشینی کنند.

۳- Archers
با توجه به هزینه کم، انتخاب مناسبی برای تضعیف دشمن و شروع نبرد می باشند. به دلیل آسیب پذیر بودن به هنگام شروع جنگ اصلی آنها را به پشت میدان نبرد منتقل نمود.

۴- Militia Hoplites
عمده نیروهای یونانی را تشکیل داده و قادرند با سپرهای خود دیواری دفاعی در برابر خطوط دشمن تشکیل دهند. نیزه های بلند آنها نیز جلوی پیشروی سواره نظام را می گیرد. هزینه تهیه آنها مناسب است.

۵- Heavy Plltasts
تعدادی نیزه و یک سپر تجهیزات آنها را تشکیل داده و بخوبی قادر به مخفی کردن خود می باشند. از این نیروها نیز برای شروع درگیری می توان استفاده نمود.دقت داشته باشید که فاصله آنها با دشمن را حفظ کنید تا مدت زمان بیشتری در جنگ حضور داشته باشند.

۶- Hoplite
بخش اعظم سپاه یونان را تشکیل داده و مجهز به سپر و نیزه های بلندی هستند که قدرت دفاعی آنها را در برابر سواره نظام افزایش می دهد. آنها قادرند تا یک دیوار دفاعی در برابر سواره نظام تشکیل دهید. هزینه تهیه و تعلیم مناسبی دارند.

۷- Armoured Hoplites
این سربازان مجهز به سلاحهای کاملی بوده و از تاکتیکهای مناسبتری برای جنگیدن استفاده می کنند.

۸- Spartan Hoplites
سربازان اسپارتا که به عنوان مزدور در خدمت سپاه یونان هستند و نسبت به هزینه های بالای آنها از تاکتیک کارایی برای جنگیدن برخوردار نیستند. تنها مزیت آنان فرمان پذیر بودنشان در جنگ است.

۹- Incendiary Pigs
از این موجودات برای ترساندن فیلها و اسبها استفاده می کنند. آنها را به روغن و قیر آغشته کرده و سپس آتش می زنند. آنها به سرعت به سمت دشمن دویده و باعث شکستن خطوط دفاعی دشمن می شوند. هزینه تهیه آنها پایین بوده و پس از آتش گرفتن از بین می روند.

نیروهای یونان – سواره نظام

۱۰- Milita Cavalry
سواره نظام مسلح به نیزه های کوتاه که گزینه مناسبی برای حملات ناگهانی می باشند. هزینه آنها پایین بوده و به دلیل نداشتن وسیله دفاعی نباید آنها را در مقابل سواره نظام و همچنین در نبردهای تن به تن به کار گرفت.

۱۱- Greek Cavalry
این سربازان بدون زره و سپر می باشند، به همین دلیل در مقابل سایر سوارکاران ضعیف هستند و باید برای حملات ناگهانی و یا حمله به کمانداران از آنها استفاده کرد.هزینه آنها مناسب می باشد.

۱۲- General Bodyguard
گارد ژنرالها که وظیفه محافظت از ژنرالها در میدان جنگ را بر عهده دارند مردانی تعلیم دیده و آشنا با فنون نظامی هستند. هزینه های آنها بالا بوده و باید مراقب آنها باشید به خصوص اینکه زنده ماندن ژنرالتان به این مردان بستگی دارد.