1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای یونان – واحدهای زرهی

نیروهای یونان – واحدهای زرهی

 

۱۳- Onagers
این منجنیق بزرگ که برای تخریب مواضع دشمن از آن استفاده می شود قادر است قطعات بزرگ سنگ را به سمت ساختمانها و دیوارهای قلعه ها پرتاب کند. از آن برای پرتاب سنگهای کوچکتر و آتشزا برای مقابله با نیروها نیز استفاده می شود. هزینه ساخت آن متوسط بوده و قدرت دفاعی ندارد.

۱۴- Heavy Onager
این وسیله نیز مانند نمونه قبلی بوده و تنها تفاوتش در برد آن می باشد. هزینه ساخت نسبتاً بالایی داشته و سرعت مسلح کردن آن پایین است. بهتر است از آن در کنار Ballistae استفاده کنید.

۱۵- Ballistae
از این وسیله برای شلیک توپ به سمت دیوارها و ایجاد حفره برای نفوذ نیروها به قلعه دشمن استفاده می شود. البته به دلیل هزینه پایین آن می توان برای مقابله با نیروهای متمرکز دشمن نیز به کار گرفته شود. دقت داشته باشید که این سلاحها قدرت دفاعی نداشته و در برابر حملات دشمن آسیب پذیرند.