1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای گول (بربر) – پیاده نظام

نیروهای گول (بربر) – پیاده نظام

 

۱- Peasants
پایین ترین رده از نیروهای مسلح که به شمشیرهای کوچک مجهزند و می توان به تعداد زیاد از آنها در میدان نبرد استفاده نمود.

۲- Skirmishers
نیروهای پیاده با قدرت پرتاب نیزه های سبک، از آنها برای شروع نبرد و منحرف نمودن دشمن استفاده می شود مجهز به تعدادی نیزه بوده و هزینه ساخت پایینی دارند.

۳- Foresters
مجهز به کمان بوده و به دلیل شکار و زندگی در جنگل به تبحر خاصی در جنگیدن و مخفی شدن دست یافته اند. هزینه تهیه وتعلیم نسبتاً بالایی دارند.

۴- Warband
نیزه داران بربر به دلیل درنده خویی و روحیه بسیار خشنی که دارند حتی نیروهای رومی را هم به وحشت انداخته و به سرعت در بین خطوط دشمن پیشروی می کنند آنها می توانند نیزه های خود را به فواصل دور پرتاب کنند..

۵- Swordsmen
شمشیر زنان بربر که به بی نظمی معروفند اما در عین حال سرسخت و جنگجو بوده و قدرت خاصی در استفاده از شمشیر دارند. هزینه تهیه آنها نسبتاً مناسب بوده و می توان تعداد زیادی از آنها را در نبردها استفاده نمود.

۶- Chosen Swordsmen
برای اثبات دلاوری خود گاهی از دستورات سرپیچی می کنند. نسبت به سایر پیاده نظام تسلیحات بهتری داشته و با هزینه مناسبی که دارند در مقابل پیاده نظام دشمن به کار گرفته می شوند.

۷- Naked Barbarians
این افراد جزو وحشی ترین نیروهای بربر بوده و این خصوصیت برجسته باعث شده که برای نابودی دشمن خود را قربانی کنند. هزینه تهیه و تعلیم مناسبی دارند.

۸- Druids
رهبران مذهبی بربر که در جنگها حاضر می شوند و مسلح به شمشیر و سپر هستند. هزینه تهیه آنها مناسب بوده و تاثیر زیادی در روحیه افراد دارند. از بین رفتن آنها در مراحل اولیه جنگ باعث کاهش روحیه نیروها می شود.

۹- War Dogs
سگهای وحشی که غالباً برای حمله به سواره نظام استفاده می شوند و به خاطر هزینه تهیه بالایشان باید دقت زیادی در استفاده از آنها داشته باشید.

نیروهای گول (بربر) – سواره نظام

۱۰- Barbarian Cavalry
سواره نظام مجهز به شمشیر و سپر که بهترین انتخاب به عنوان نیروهای پیشاهنگ و یا استفاده در کمینگاهها هستند. همچنین برای یورشهای ناگهانی و تعقیب نیروهای فراری دشمن نیز می توانند استفاده شوند.

۱۱- Barbarian Noble Cavalry
سواره نظام اصیل که اگر به موقع از آنها استفاده شود می توانند خسارات جدی به دشمن وارد کنند به دلیل استفاده از نیزه و سپر قدرت مقابله در برابر سایر سواره نظام را دارد. هزینه تهیه مناسبی دارند.

۱۲- Warlord Barbarian
سواره نظام جنگ سالار بربر که به عنوان نیروهای سواره نظام ژنرال از آنها استفاده می شود. همانند همتایان خود در سایر ارتش ها به جنگجویی و مطیع بودن معروفند و هزینه تهیه و تعلیم بالایی نیز دارند.