1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای کارتاژ – پیاده نظام

نیروهای کارتاژ – پیاده نظام

 

۱-Peasant
هزینه های بسیار پایین، آنها را به گزینه مناسبی برای زمانی که بودجه زیادی ندارید تبدیل کرده است.دارای تجهیزات کم و آموزشهای سطح پایینی می باشند.

۲-Town Militia
این نیروها بیش از هر چیز وظیفه نگاهبانی و پاسداری از شهرها و استحکامات را دارند آنها با قرار گرفتن در برجها و دیوارهای قلعه ها و شهرها به مقابله با دشمن پرداخته و آنها را دور نگاه می دارند، ضمن آنکه هزینه ساختشان پایین است.

۳-Skirmishers
نیروهای سبک پیاده که قدرت پرتاب نیزه های سبک ودور برد قبل از شروع نبرد را دارند از آنها برای شروع نبرد و منحرف نمودن دشمن استفاده می شود.

۴-Slingers
این نیروها قدرت پرتاب سنگ به فواصل دور را دارند. اگرچه به نسبت کمانداران سریعتر هستند اما در هر نوع نبرد تن به تنی آسیب پذیرند. هزینه تهیه و تعلیم آنها پایین است

۵-Iberian Infantry
سربازان ایبری از دلاورترین مردان جنگی در سپاه کارتاژ به حساب می آیند. آنها بدون زره در نبردهای تن به تن به مبارزه پرداخته و تا پای جان مقاومت می کنند. هزینه تهیه و تعلیم آنها پایین بوده و در مقابل لژیونهای رومی ضعیف هستند.

۶-Libyan Spearmen
انتخاب مناسبی برای مقابله با سواره نظام و پیاده نظام سبک دشمن هستند آنها مجهز به نیزه و سپرهای بلند بوده و هزینه تهیه و تعلیم مناسبی دارند.


۷-Poeni infanty
این نیروها از میان کارتاژهای اصیل انتخاب شده و بسیار کم تعداد هستند. آنها جزء نیزه داران اصلی سپاه بوده و توانایی مقابله با سواره نظام و پیاده نظام متوسط دشمن را دارند.


۸-Sacred Band Infantry
پیاده نظام ویژه که از میان خانواده های اصیل انتخاب شده و دارای تجهیزات بسیار مناسبی برای مبارزه هستند. آنها وفاداری خاصی به کارتاژها داشته و بسیار مطیع هستند. هزینه تهیه و تعلیم بالایی داشته و از روحیه جنگی خوبی برخوردارند.