1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای کارتاژ – سواره نظام

نیروهای کارتاژ – سواره نظام

 

۱۰- Round Shield Cavalry
سوارکارانی با تجربه که مسلح به شمشیر و سپر هستند. در حملات ناگهانی و تعقیب نیروهای در حال عقب نشینی مهارت دارند. بهتر است از آنها در جنگ های تن به تن استفاده نکنید.

۱۱- Generals Cavalry
این نیروها جزو نیروهای عملیاتی محسوب شده و موفقیت یا شکست آنها بستگی به ژنرالی دارد که از او محافظت می کنند. دارای روحیه جنگی بالایی بوده و هزینه تهیه و تعلیم زیادی نیز دارند.

۱۲- Sacred Band Cavalry
سواره نظام مجهز به نیزه که اعتماد و وفاداری، آنها را به نیروهایی کارآمد در میدان جنگ تبدیل کرده است. تعداد کمی از آنها می توانند در برابر گروه ویژه سواره نظام دشمن ایستادگی کنند.

۱۳- Elephants
فیلها شگفت انگیز ترین نیروها در این بازی هستند. آنها فقط یک نفر را که فیلبان می باشد بر پشت خود سوار کرده، به طور حیرت آوری به سمت دشمن حمله می کنند و هزینه ساختشان نسبت به فیلهای جنگی پایین تر می باشد.

۱۴- War Elephants
فیلهای جنگی که کمانداران را بر پشت خود حمل می کنند بزرگتر و بسیار خشن تر از فیلهای معمولی بوده و به سرعت همه چیز را نابود می کنند. فیلبانانی که آنها را هدایت می کنند به میخهایی مجهز هستند تا در مواقعی که فیلها به سمت نیروهای خودی یورش می برند آنها را با فرو کردن میخ در سرشان از پای درآورند. هزینه ساختشان بسیار بالا بوده و ارزش زیادی دارند.

نیروهای کارتاژ -تجهیزات زرهی

۱۵- Onager
منجنیقهای بزرگ کارتاژ با قدرت تخریب بالا. برای درهم شکستن دیوارها و برجهای دیده بانی دشمن به کار می رفته که هزینه وزمان زیادی را برای ساخت می طلبد. به خاطر داشته باشید که از آنها در پشت خطوط نیروها استفاده نمایید.