1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای ژرمن – پیاده نظام

نیروهای ژرمن – پیاده نظام

 

۱- Peasant
همانند بقیه نیروهای پیاده سبک تجهیزاتی جز شمشیر با خود ندارند و به دلیل هزینه های بسیار پایین می توان از آنها به تعداد زیاد در میادین جنگ استفاده نمود.

۲- Skirmishers
پیاده نظام پیش قراول که برای آغاز جنگ ها مناسبند. از آنها می توان برای اهداف دفاعی نیز استفاده کرد اما دقت کنید که که بیش از حد به دشمن نزدیک نشوند چون فقط مجهز به نیزه و سپر هستند.

۳- Chosen Archers
ازتجهیزات مناسبی برخوردارند. آنها دارای کمان و شمشیرند و می توانند در نبردهای تن به تن شرکت کنند. از قدرت مناسبی برخوردار بوده و هزینه های نسبتاً بالایی دارند.

۴- Axemen
این نیروها از تبر استفاده می کنند و جزو پیاده نظام سبک هستند و قادرند در فواصل نزدیک با پرتاب این وسیله خسارات زیادی به دشمن وارد کنند. هزینه های آنها مناسب می باشد.

۵- Chosen Axemen
جنگجویان برگزیده قبایل ژرمن هستند. آنها نسبت به سایر پیاده نظام سلاح بهتری دارند. تبرهای بزرگ آنان تقریباً هر چیزی که در مسیرشان باشد را قطع می کنند و این موضوع باعث شده تا نیازی به پوشیدن زره و سپر نداشته باشند.

۶- Naked Fanatics
این افراد جزو دلیرترین نیروهای ژرمن بوده و این خصوصیت برجسته باعث شده کوچکترین ترسی به خود راه نداده و برای نابودی دشمن خود را قربانی کنند هزینه تهیه این نیروها مناسب است.

۷- Night Raiders
از نیروهای متخصص در حملات پنهانی هستند که مسلح به تبر بوده و قادرند با پوشش سیاهی که دارند به خوبی از تاریکی استفاده کرده و ضربات مهلکی به دشمن وارد کنند. هزینه آنان به نسبت مناسب است.

۸- Berserkers
قدرتمندترین نیروهای پیاده نظام ژرمن با جثه هایی بزرگ و مسلح به تبر، همانند بربرهای نیلی قبل از جنگ خودرا به سرحد هیجان و دیوانگی می رسانند و با این روش وحشت فراوانی ایجاد می کنند.

۹- Screeching Women
زنان جنگجوکه فقط توسط ژرمن ها به کار گرفته می شوند. آنان مسلح به تبرزین بوده و در نبردهای تن به تن به خوبی از خود دفاع می کنند ویژگی آنها فریاد کشیدن هنگام مبارزه است که باعث تقویت روحیه همرزمانشان می شود.

۱۰- War Dogs
این سگهای وحشی نیز همانند دیگر سگها گزینه مناسبی برای حمله به سواره نظام بوده و هزینه تهیه و تعلیم بالایی دارند.