1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای ژرمن – سواره نظام

نیروهای ژرمن – سواره نظام

 

۱۱- Barbarian Cavalry
سواره نظام مجهز به شمشیر و سپر که بهترین نیروهای پیش قراول بوده و برای یورشهای ناگهانی و تعقیب نیروهای فراری نیز از آنها استفاده می شود. هزینه ساخت مناسبی دارند.

۱۲- Barbarian Noble Cavalry
این سواره نظام به دلیل استفاده از نیزه و سپر قدرت مقابله در برابر سایر سواره نظام را دارند همچنین از هزینه ساخت بالاتری نسبت به سواره نظام عادی برخوردارند.

۱۳- Gothic Cavalry
از خطرناکترین سواره نظام بوده و قدرت تهاجمی بالایی دارند آنها که از قویترین مردان قبایل انتخاب شده اند به هنگام حمله با نیزه های خود دشمنان را فراری می دهند صرفنظر از هزینه بالای آنها، انتخاب خوبی برای آغاز حمله ها هستند.

۱۴- Warlord Cavalry
گارد شخصی ژنرالها که تحت فرماندهی آنها بوده و نحوه مبازره آنها بستگی به ژنرال دارد. هزینه ساخت این نیروها نیز به دلیل داشتن تجهیزات مناسب بالا می باشد.