1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای پارت

نیروهای پارت

 

۱- Peasants
به دلیل هزینه بسیار پایین، گزینه مناسبی برای زمانیست که بودجه زیادی ندارید دارای تجهیزات کم و آموزشهای سطح پایینی بوده و تنها مزیت آنها در پنهان شدنشان می باشد.

۲- Slingers
سنگ اندازان که قدرت پرتاب سنگ به فواصل نه چندان دور را دارند. به نسبت سریعتر از کمانداران بوده و در هر گونه نبرد تن به تن آسیب پذیرند. هزینه تهیه و تعلیم آنها نیز کمتر از کمانداران می باشد.

۳- Archers
کمانداران پیاده، این نیروها با توجه به هزینه کم انتخاب مناسبی جهت تضعیف صفوف دشمن در آغاز نبرد می باشند. دقت داشته باشید که اینان به سپر و زره مجهز نبوده و به همین دلیل در برابر حملات دشمن بسیار آسیب پذیرند.

۴- Hillmen
این نیروها به دلیل زندگی در مناطق کوهستانی ، جنگیدن و دفاع از خود را به خوبی آموخته اند. مجهز به سپر و شمشیر بوده و به دلیل نداشتن آموزش های نظامی هزینه آنها پایین می باشد. از آنها می توان برای حملات ناگهانی در آغاز جنگ و یا به عنوان نیروهای نظامی مستقر در شهرها استفاده کرد.


۵- Eastern Infantry
پیاده نظام شرقی که با نیزه ها و سپرهای بلندشان بهترین گزینه به عنوان یک واحد دفاعی می باشند. با توجه به هزینه مناسبی که دارند می توانند به عنوان نیروهای نظامی برای برقراری نظم در شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرند.

 

نیروهای پارت – سواره نظام

۶- Cataphracts
قدرتمندترین نوع سواره نظام است. اینان که حتی اسبهایشان با زره محافظت می شوند، مجهز به گرز و شمشیر بوده و قادرند صفوف دشمن را در هم شکسته و حتی به پیاده نظام نیزه دار نیز حمله کنند. به خاطر سنگینی تجهیزات در مقابل حرکات دشمن زود خسته می شوند.

۷- Persian Cavalry
سواره نظام ایرانی فعالترین سواره نظام در سپاه پارت می باشند. آنها که مجهز به کمان و شمشیر بوده انتخاب مناسبی برای آغاز حملات و نفوذ به خطوط دشمن می باشند. به دلیل داشتن شمشیر و کمان قادر به حمله و نبردهای تن به تن بوده و هزینه ساخت مناسبی دارند.

۸- Horse Archers
این نیروها که نوع سبکتر و سریعتر از سواره نظام ایرانی هستند برای از بین بردن نیروهای در حال فرار دشمن و تیر اندازی به سمت پیاده نظام مناسب بوده و هرچند که هزینه پایینی برای ساخت دارند ولی بهتر است تعداد زیادی ازآنها در جنگها به کار نگیرید.

۹- Cataphract Camels
این نیروهای شتر سوار که زره های غیر قابل نفوذ بر تن دارند می توانند با تجهیزات سنگینی که در اختیار دارند در مقابل نیروهای سواره نظام و پیاده نظام دشمن به کار گرفته شوند. آنها مسلح به گرز بوده و با توجه به اینکه اسبها از شتر هراس دارند می توانند به راحتی سواره نظام را از پای درآورند.

۱۰- War Elephants
فیلهای جنگی که کمانداران را بر پشت خود حمل می کنند به سرعت همه چیز را نابود می کنند. فیلبانانی که آنها را هدایت می کنند به ابزاری مجهز هستند تا در مواقعی که فیلها به سمت نیروهای خودی یورش می برند آنها را از پای درآورند. هزینه تهیه آنها بسیار بالا بوده و ارزش زیادی دارند.

 

نیروهای پارت -واحدهای زرهی

۱۱- Onager
تنها واحد زرهی نیروهای پارتی این منجنیق های بزرگ بوده که هزینه و زمان ساخت بالایی دارند. قدرت پرتاب سنگهای بزرگ به فواصل دور این امکان را به نیروهای پارت می دهد که استحکامات دشمن را به راحتی در هم شکسته و شهرها را فتح کنند.