1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای مصر – سواره نظام

نیروهای مصر – سواره نظام

 

۱۰- Desert Cavalry
سواره نظام مسلح به تبرزین، این نیروها برخلاف بقیه سواره نظام تنها تبرزین و سپر داشته و بهتر است از آنها برای مبارزه با پیاده نظام و کمانداران دشمن استفاده کرد هزینه تهیه آنها نیز پایین می باشد.

۱۱- Nubian Cavalry
سواره نظام حبشی که نقش مهمی را برای سپاه مصر ایفا می کنند آنها با داشتن سلاحهای سبک بهترین گزینه برای حملات ناگهانی به دشمن بوده و می توانند سربازان فراری را نابود کنند هزینه تهیه مناسبی نیز دارند.

۱۲- Nile Cavalry
سواره نظام نیل که بسیار قوی تر از همتایان خود هستند و نسبت به توانایی که دارند از هزینه مناسبی برخوردارند. با داشتن روحیه جنگجویی بالا می توانند ضربات سنگینی به دشمن وارد نمایند. آنها فقط مجهز به نیزه می باشند.

۱۳- Camel Archers
این نیروها در مقابل سواره نظام دشمن بسیار مفید هستند. اسب ها از بوی شتر نفرت داشته و درمقابل آنها عکس العمل شدیدی نشان می دهند این نیروها به راحتی می توانند به هر پیاده نظامی آسیب برسانند. هزینه ساخت مناسبی دارند.

۱۴- Egyptian Chariot
ارابه های جنگی که حامل شمشیر زنان کارآزموده می باشد. به دلیل مجهز بودن به نیزه در کناره های ارابه می توانند به راحتی به خطوط دفاعی دشمن یورش ببرند. هزینه مناسبی داشته و تنها نقطه ضعفشان قدرت مانور پایین در زمینهای ناهموار است.

۱۵- Chariot Archers
شبیه گروه قبلی بوده با این تفاوت که نیروهای کماندار را حمل می کند و از آنجایی که ارابه توسط دو اسب کشیده می شود به دام انداختنشان حتی برای سواره نظام کار دشواریست.

۱۶-Egyptian Chariot General
گاردهای شخصی کمانداران ارابه سوار هستند و موفقیت یا شکست آنها تا حد زیادی بستگی به ژنرالی دارد که از او محافظت می کنند. برای مثال رفتار این ژنرال روی نظم و روحیه جنگجویی این گاردها تاثیر گذاشته تا حدی که نحوه جنگیدن آنها را تغییر می دهد. هزینه ساخت بالایی داشته و قادرند در هر شرایطی جزو بهترین نیروها باشند.