1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای سلوکی – پیاده نظام

نیروهای سلوکی – پیاده نظام

 

۱- Peasants
پایین ترین رده از نیروهای پیاده سلوکسیدها که به شمشیرهای کوچک مجهزند و می توان به تعداد زیاد از آنها در میدان نبرد استفاده نمود. به دلیل کم هزینه بودن می توان از این نیروها برای محافظت از سایر نیروها استفاده کرد.

۲- Peltasts
این نیروها برای آغاز جنگ مناسبند. آنها تعدادی نیزه کوتاه دارند. مهارتشان در مخفی شدن و حمله از کمینگاهها به سمت دشمن بوده و بهتر است به هنگام نبرد اصلی عقب نشینی کنند.

۳- Archers
کمانداران پیاده که با توجه به هزینه کم برای ساخت انتخاب خوبی جهت تضعیف صفهای دشمن و شروع نبردها بوده اند. به دلیل نداشتن تجهیزات و آسیب پذیر بودن در برابر حملات باید از آنها در پشت میادین نبرد استفاده نمود.

۴- Militia Hoplites
این نیروها قادرند با سپرهایی که در اختیار دارند دیواری آهنی در برابر خطوط دشمن تشکیل دهندو با نیزه های بلند خود جلوی حمله سواره نظام دشمن را گرفته و مانع پیشروی آنان شوند هزینه تهیه آنها نیز مناسب است.

۵- Levy Pikemen
سربازان نیزه دار که به عنوان پیاده نظام سنگین در خدمت نیروهای سلوکی هستند. آنها نیز مانند Militia قدرت دفاع در برابر سواره نظام را داشته و هزینه بالاتری برای ساخت دارند.

۶- Phalanx Pikemen
پیاده نظام سنگین که نسبت به Pikemen ها از آموزش های نظامی بهتری برخوردارند و پایداری بیشتری در مبارزات دارند. مجهز به شمشیر بوده و می توانند در نبردهای تن به تن شرکت کنند. هزینه مناسبی دارند و برای تشکیل صفوف دفاعی مناسب هستند.

۷- Silver Shield Pikemen
نیزه داران سپر نقره ای که جزو پیاده نظام سنگین می باشند. اگر آنها را در کنار سایر واحدهای متحرک مثل سواره نظام به کار گیرید تشکیل نیروهایی قوی و غیر قابل نفوذ در برابر دشمن را می دهند.

۸- Silver Shield Legionaries
لژیونرهای سپر نقره ای که تاکتیکهای خود را از لژیونرهای رومی فرا گرفته اند به همین دلیل خیلی سریعتر از سایر نیروها می توانند دیوار دفاعی تشکیل داده و نسبت به سایر لشگریان سلوکی قویترند. آنها همان سلاحهای لژیونرهای رومی که شامل یک شمشیر، دونیزه بزرگ و یک سپر می باشد را با خود دارند و از این رو هزینه نسبتاً بالایی دارند.