1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای سلوکی – سواره نظام

نیروهای سلوکی – سواره نظام

 

۹- Milita Cavalry
سواره نظام مجهز به نیزه های کوتاه که گزینه مناسبی برای حملات ناگهانی و یورش به دشمن می باشند هزینه ساخت پایینی داشته و به دلیل نداشتن وسیله دفاعی نباید آنها را در مقابل سواره نظام و نبردهای تن به تن به کار گرفت.

۱۰- Greek Cavalry
سواره نظام یونانی که در خدمت سلوکی ها هستند. این سربازان بدون زره و سپر به جنگ می روند ، به همین دلیل در مقابل سایر سوارکاران ضعیف هستند و باید برای حملات ناگهانی و یا حمله به کمانداران از آنها استفاده کرد.

۱۱- Companion Cavalry
این نیروها که از طبقه اشراف هستند با داشتن روحیه جنگی بالا و تجهیزات مناسب می توانند به راحتی در نبردها پیروز شوند و هزینه ساختشان نسبت به دیگر سواره نظام پایین است.

۱۲- Scythed Chariots
ارابه های سلوکی که همانند مصریان چرخهای خود را به تیغهایی برنده مجهز کرده اند و در میدان جنگ هر چیزی که بر سر راهشان باشد را نابود می کنند. این ارابه ها که توسط دو اسب قدرتمند کشیده می شوند به وسیله یک نیروی پیاده نظام سنگین کنترل شده و هزینه ساخت بالایی دارد.

۱۳- Cataphracts
این نیروها که حتی اسبهایشان با زره محافظت می شوند، مجهز به گرز و شمشیر بوده و قادرند صفوف دشمن را در هم شکسته و حتی به پیاده نظام نیزه دار نیز حمله کنند هزینه تهیه آنها با توجه به قدرت و قابلیتشان مناسب بوده و به خاطر سنگینی تجهیزات در مقابل حرکات دشمن زود خسته می شوند.

۱۴- General Armored Bodyguard
گارد شخصی ژنرالها که وظیفه محافظت از ژنرالها در میدان جنگ را بر عهده دارند مردانی تعلیم دیده و آشنا با فنون نظامی. با هزینه ساخت بالایی که دارند بهتر است مراقب آنها باشید به خصوص اینکه زنده ماندن ژنرالتان به این مردان بستگی دارد.

۱۵- Elephants
این فیلها فقط یک نفر را که فیلبان می باشد بر پشت خود سوار کرده به طور حیرت آوری به سمت دشمن حمله می کنند و هزینه ساختشان نسبت به فیلهای جنگی پایین تر می باشد.

۱۶- War Elephants
فیلهای جنگی که کمانداران را بر پشت خود حمل می کنند بزرگتر و بسیار خشن تر از فیلهای معمولی بوده و به سرعت همه چیز را نابود می کنند. هزینه ساختشان بسیار بالا بوده و ارزش زیادی دارند.

۱۷- Armored Elephants
این فیلها بزرگترین چیزی هستند که در میدان نبرد می بینید. یک چثه بسیار عظیم و خشمناک که قطعات آهنی تمام بدنشان را پوشانده. حیوانات غیر قابل کنترلی که توان نابود کردن هر چیزی را دارند و از بیشترین هزینه ساخت در میان دیگر نیروها برخوردارند.

نیروهای سلوکی – نیروهای زرهی

۱۸- Onagers
این منجنیق بزرگ که برای تخریب مواضع دشمن از آن استفاده می شود قادر است قطعات بزرگ سنگ را تا فاصله نیم مایلی پرتاب کند. همچنین از آن برای پرتاب سنگهای کوچکتر و آتشزا برای مقابله با نیروها و پرتاب لاشه حیوانات مریض برای شیوع بیماری در شهرهای دشمن به کار گرفته می شود. هزینه ساخت آن نیز نسبتاً پایین است.