1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای روم – تجهیزات زرهی

نیروهای روم – تجهیزات زرهی

 

۲۷- Ballistas

با قدرت پرتاب گلوله های آتشین وسیله ای قوی است. از آن برای نابودی استحکامات و خطوط دفاعی دشمن استفاده می شود. هزینه ساخت مناسبی داشته و به دلیل نداشتن قدرت دفاعی در پشت نیروهای خودی قرار می گیرد.

۲۸- Scorpions

همانند Ballistas ولی دارای قدرت ، میدان دید و سرعت بیشتر که در مقابل دیوارها و ساختمانها بی اثر بوده و برای از بین بردن نفرات مناسب است. هزینه ساخت آن مناسب بوده و در هوای مرطوب و بارانی به درستی کار نمی کند.

۲۹- Repeating Ballistas

این وسیله نیز مانند Ballistas است با این تفاوت که قادر است تا زمانی که گلوله در آن وجود دارد شلیک کند. بهترین وسیله برای هدف قرار دادن تشکیلات دشمن است زیرا از سرعت بالایی برخوردار بوده و هزینه ساخت مناسبی دارد.

۳۰- Onagers

انتخاب مناسبی برای در هم شکستن سنگرها و استحکامات دشمن حین محاصره می باشد. می توان از آن برای پرتاب آتش به سمت دشمن استفاده کرد که البته دقت بالایی ندارد ولی از برد زیادی برخوردار است هزینه ساختش نسبتاً بالابوده و امکان مخفی نمودن آن نیز وجود ندارد.

۳۱- Heavy Onagers

همانند Onagers بوده با این تفاوت که قدرت و خسارتهای ناشی از آن به مراتب بیشتر است بهترین وسیله برای تخریب دیوار قلعه هاست هزینه و زمان ساخت آن نیز بالا بوده و می توان برای به آتش کشیدن قلعه ها از آن بهره برد.