1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای روم ، سواره نظام

نیروهای روم ، سواره نظام

 

۲۰- Equites

سواره نظام مسلح به نیزه که می توانند پیاده نظام سبک دشمن را وادار به عقب نشینی کنند. بهتر است از آنها برای پشتیبانی از کمانداران و پیاده نظام در مقابل نیرو های مهاجم استفاده نمود. هزینه ساخت نسبتاً مناسبی داشته و فقط نیزه و سپر دارند.

۲۱- Roman Cavalry

در حقیقت نیروهای کمکی هستند که با نیزه می جنگند. از آنها باید در پهلوها و یا پشت تیراندازان استفاده کرد. این سربازان تجهیزات کمی به همراه داشته و به همین دلیل هزینه تهیه و تعلیم مناسبی دارند.

۲۲- Legion Cavarly

سوارکارانی خشن و فرمانبردار هستند. از آنها می توان برای مقابله و نابودی پیاده نظام و اختلال در کار سواره نظام دشمن استفاده کرد. در برابر نیزه داران آسیب پذیر می باشند. دارای نیزه، شمشیر و سپر بلند هستند و هزینه تهیه و تعلیم نسبتاً بالایی دارند.

۲۳- Roman General

ژنرال رومی دارای گارد شخصی نیزه دار و سواره نظام است که وی را در میدان نبرد همراهی می کند. این مردان قادر هستند تا با یک حمله به موقع تلفات زیادی را به دشمن تحمیل کنند. آنها از توانایی بالایی در جنگهای تن به تن برخوردارند. هزینه تهیه و تعلیم بالایی داشته و بسیار سریع هستند.

۲۴- Praetorion Cavarly

نیروهای اصلی گاردهای شخصی ژنرالها که با فنون خاص سوارکاری و شمشیرزنی آشنا هستند. وظیفه اصلی آنها تخریب تشکیلات دشمن، بیرون کردن آنها از میدان جنگ و مبارزه با سواره نظام است. هزینه تهیه و تعلیم نسبتاً بالایی دارند.

۲۵- Roman Armoured General

این ژنرال یک گارد نیزه دار شخصی و سواره نظام مسلح دارد که در میدان نبرد او را همراهی می کنند. همانند تمامی گاردهای ژنرال این واحد برای جنگیدن در مواقع بحرانی بهترین گزینه است. هزینه تهیه و تعلیم آنها بسیار زیاد است.

۲۶-Cavarly Auxilia
سواران نیزه داری هستند که بسیار سریع حمله و سپس عقب نشینی می کنند. آنها زرهی بر تن نداشته و دارای سپر و شمشیر می باشند. بهترین انتخاب برای مقابله و تضعیف واحدهای دشمن به خصوص پیاده نظام هستند. در مقابل نیزه داران ضعیف بوده و هزینه تهیه و تعلیم مناسبی دارند.