1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. نیروهای بریتانیا – پیاده نظام

نیروهای بریتانیا – پیاده نظام

 

۱- Peasants
از نیروهای پیاده نظام بوده و دارای مهارتهای جنگی زیادی نیستند به دلیل هزینه پایینی که دارند انتخاب مناسبی جهت خطوط دفاعی و یا گمراه کردن دشمن می باشند.

۲- Slingers
تخصص اصلی این نیروها پرتاب سنگ به فاصله دور است و بدلیل نداشتن تجهیزات توانایی دفاع از خود را ندارند. هزینه آنها کم بوده و باید در پشت خطوط دفاعی از آنها استفاده کرد.

۳- Head Hurlers
اینان سرهای جداشده دشمنان که به آهک آغشته شده را به سمت دشمن پرتاب می کنند. به این ترتیب صدمات روحی زیادی به دشمن وارد می شود. هزینه مناسبی داشته و قدرت دفاع از خود را ندارند.

۴- Warband
نیزه داران که به دلیل درنده خویی و روحیه بسیار خشنی که دارند حتی نیروهای رومی را هم به وحشت انداخته و به سرعت در بین خطوط دشمن پیشروی می کنند.

۵- Chosen Swordsmen
نیروهای برگزیده قبیله هستند. آنها نسبت به سایر پیاده نظام سلاحهای بهتری داشته و با هزینه نسبتاً بالایی که دارند می توان در مقابل نیروهای سازمان یافته و پیاده نظام دشمن از آنها استفاده کرد.

۶- Woad Warriors
این نیروها بدن خود را به رنگ نیلی در می آورند و تاثیر زیادی بر روحیه دشمنان می گذارند. آنها هزینه پایینی داشته و برای شکستن خط دفاعی دشمن با یک حمله غافلگیر کننده گزینه مناسبی هستند.

۷- Druids
این کاهنان مسلح به شمشیر و سپر هستند. هزینه آنها مناسب بوده و تاثیر زیادی در روحیه افراد دارند. دقت داشته باشید که از بین رفتن آنها در مراحل اولیه جنگ باعث کاهش روحیه نیروها می شود.

۸- War Dogs
این سگها که به منظور حمله و شکار انسان تربیت شده اند یکی از بهترین انتخابها برای شکستن خطوط دفاعی دشمن هستند.آنها طوری تربیت شده اند که به اسبهای سواره نظام دشمن حمله کرده و آنها را از پای درآورند.

 

نیروهای بریتانیا – سواره نظام

۹- Light Chariots
ارابه های سبک که کمانداران را حمل کرده و توسط یک سرباز رانده می شوند. آنها تاثیر روانی زیادی بر دشمن داشته و در برابر پیاده نظام بسیار موثرند هزینه مناسبی دارند و بهتر است در برابر سواره نظام از آنها استفاده نشود.

۱۰- Heavy Chariots
این ارابه ها که توسط روسای قبایل بریتانیایی رانده می شوند خود نوعی سلاح محسوب شده که می توانند در مقابل حملات پیاده نظام دشمن استفاده شوند. سواران آنها مجهز به شمشیر و سپر بوده و می توانند نیروهایی که به ارابه نزدیک می شوند را از پای در آورند.

۱۱- General Chariots
این افراد که تحت هر شرایطی از بهترین نیروها هستند گزینه مناسبی برای حملات ناگهانی به دشمن و خطوط سواره نظام هستند با توجه به هزینه بالایی که دارند باید در استفاده از آنها دقت کرد و حملات خود را به صورت حمله و عقب نشینی پایه ریزی کنید.