1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. محیط استراتژیک

محیط استراتژیک

 

محیط استراتژیک
طراحان بازی امپراطوری روم دو محیط کاملا مجزا برای کنترل و پیشبرد اهداف بازی در نظر گرفته اند. یکی از این دو محیط که بصورت دوره ای کنترل می شود، محیط استراتژیک نامیده شده و در آن بازیکن شاهد نقشه ای از حوزه مدیترانه در دوران باستان می باشد. در این محیط بازیکن به اموری همچون ساخت و ساز و گسترش شهرها ، اقتصاد، تهیه و تعلیم نیروهای نظامی، دیپلماسی و روابط سیاسی با سایر تمدن ها و دسترسی به مهارت های نظامی می پردازد.


نقشه استراتژیک توسط خطوطی مرز بین ایالات و سرزمینهای مختلف را مشخص می کند. هر زمان، سردارانتان که در این محیط توسط شما کنترل می شوند، وارد سرزمینی شوند که در اختیار نیروهای نظامی تمدن دیگری می باشد، بصورت خودکار جنگ آغاز می شود.


نیروهای نظامی با نزدیک شدن به محدوده هم در محیط استراتژیک، مقدمات جنگ را فراهم می کنند. اینگونه برخوردها از دو طریق حل و فصل می شوند. یا با ورود به محیط جنگ، پیروز میدان مشخص می شود و یا قضاوت را به عهده هوش مصنوعی بازی گذاشته تا بر اساس قوای نظامی دو سپاه، پیروز میدان را مشخص کند.


هدف در بخش تکنفره بازی عبارت از تسخیر تعداد مشخصی از قلمرو های روی نقشه می باشد. این تعداد در یک مرحله طولانی – Long Campaign – 50 قلمرو بوده که باید به همراه شهر روم تسخیر شوند. در یک مرحله کوتاه-Short Campaign -این تعداد به ۱۵ قلمرو کاهش یافته که البته باید از ایالات همسایه و مجاور دشمن نیز باشند.


نقشه استراتژیکی به ۱۰۳ منطقه تقسیم می شود که هر کدام شامل شهری است که پایتخت منطقه مورد نظر می باشد. آنچه در محیط استراتژیک اتفاق می افتد عبارت است از تلاش بازیکن برای حمله و تسخیر سایر سرزمین ها و دفاع از سرزمین و منطقه خود در برابر حملات بیگانگان، در عین حال در سرزمین های خودی گهگاه شاهد اغتشاشات و شورش های مردمی نیز هستیم که اگر مهار و سرکوب نشوند منجر به مختل شدن فعالیت های اقتصادی و تجاری و در نتیجه ضعیف شدن قلمرو و فراهم شدن زمینه برای حمله دشمنان می شوند.


فعالیت های دیگری از جمله تعلیم و به خدمت گرفتن نیروهای نظامی و غیر نظامی نیز در محیط استراتژیک انجام می شود. با ساخت بناهای مختلف می توانید اینگونه فعالیت ها را ساماندهی کرده و قلمرو خود را به مرور گسترش دهید. به خاطر داشته باشید که با رشد و پیشرفت شهرها، امکانات جدیدی در اختیارتان قرار می گیرد.