1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. ماموران و سایر نیروهای خاص

ماموران و سایر نیروهای خاص

 

ماموران و سایر نیروهای خاص

علاوه بر سربازان و نیروهای نظامی، ماموران و نیروهای خاص دیگری نیز قابل استخدام هستند. اینگونه نیروها که جاسوسان ، قاتلان حرفه ای و دیپلمات ها می باشند، وظایف مشخصی داشته و به بازیکن در تحقق اهدافش بسیار کمک می کنند.

جاسوسان
آنان می توانند محدوده وسیع تری از نقشه استراتژیک را برای بازیکن مشخص کنند. اطلاعات کاملی از نیروهای نظامی دشمن توسط جاسوسان بدست می آید و همچنین می توانند مخفیانه به شهرهای تحت محاصره دشمن وارد شده و دروازه های شهر را بسوی نیروهای خودی بگشایند.

دیپلمات ها
این گروه از نیروها امکان برقراری توافقات سیاسی و اقتصادی را با سایر ملل فراهم می کنند. آنان همچنین با پرداخت مبالغی به عنوان رشوه می توانند سپاهیان دشمن را به نیروهای خودی تبدیل کرده و یا شهرها را تطمیع و امکان پیوستن آنها به قلمرو خود را فراهم سازند.

قاتلان
این گروه از نیروها تنها نیروهایی هستند که مستقیماً می توانند شخصیت های معروف و تاثیرگذار سایر ملیت ها را از بین برده و یا با انجام فعالیت های خرابکارانه امنیت و آرامش را از شهرهای دشمن بگیرند و با تضعیف روحیه آنان مقدمات حمله نیروهای نظامی را فراهم کنند.

ژنرال ها
مهمترین شخصیت های نیروهای شما هستند. آنان نماینده خاندان حاکم می باشند. هر ژنرال دارای توانایی های خاصی است که می تواند در میدان جنگ تاثیرگذار باشد. توانایی های ژنرال ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند.
۱- فرماندهی : توانایی رهبری یک ژنرال است که مستقیما» بر نحوه فعالیت نیروها در حین نبرد تاثیر می گذارد.
۲- تاثیرگذاری : جذابیت شخصیت ژنرال که نه تنها در حفظ نظم در شهرها موثر است بلکه تعداد نگهبانان شخصی ژنرال را نیز تعیین می کند.
۳- مدیریت : توانایی اجرایی ژنرال بوده که مستقیماً بروی میزان تولید ثروت یک شهر به هنگام حضور ژنرال در آن تاثیر می گذارد.

ژنرال ها به روش های مختلف بدست می آیند.
– فرزندان ژنرال ها هر زمان که به سن جنگیدن می رسند می توانند در مقام یک ژنرال ظاهر شوند.
– ژنرال های سایر ملیت ها را می توان با پرداخت رشوه تطمیع کرده و به خدمت گرفت.
– در شرایط کلی ژنرال ها می توانند با پیشرفت در درجات نظامی نیز بوجود آیند.
– هر زمان که یکی از دختران خاندان حاکم نیز ازدواج کند، همسر وی می تواند به مقام ژنرالی برسد.

ژنرال ها چگونه از بین می روند.
– کشته شدن در میدان نبرد
– کشته شدن توسط قاتلین دشمن
– مرگ در اثر طاعون و بلایای طبیعی
– مرگ طبیعی در اثر کهولت سن.