1. خانه
  2. مستندات
  3. Rome Total War
  4. حالت چند نفره

حالت چند نفره

 

حالت چند نفره
در این حالت که با استفاده از شبکه LAN و یا اینترنت انجام می شود، شاهد قواعد جدیدی می باشیم. به عنوان مثال آخرین فرد باقیمانده در میدان نبرد، پیروز جنگ خواهد بود. محاسبه امتیازات توسط رایانه صورت گرفته و بر اساس نوع و تعداد تلفات سپاه می باشد. در هر بازی تا ۸ بازیکن و یا ۲ تا ۸ تیم می توانند شرکت کنند که در صورت کمبود نفرات می توانید از رایانه نیز بهره ببرید.