1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. چک پوینت

چک پوینت

زمانیکه شما یکی از گزینه های  Easy ، Normal و یا Hard را به عنوان مُد سختی انتخاب می کنید، قادر خواهید بود بازی را در مکان های خاصی، ذخیره نمایید. این مکانها با علامت  مشخص شده و بر روی زمین قرار دارند.

جهت ذخیره بازی، کافی است به نزدیکی آنها رفته و کلید علمیاتی ( کلید E ) را بفشارید.

در سایر حالت ها ( مُد Expert و Purist ) قابلیت چک پوینت وجود ندارد.یعنی کشته شدن در حین مأموریت، برابر است با آغاز بازی از ابتدای آن مرحله.