1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. پنهان کاری

پنهان کاری

از قابلیت های منحصر به فرد سری بازی های Hitman ، قابلیت پنهان کاری ( Hiding ) غیرخطی آن است. قابلیتی که لذت گیم پلی بازی را دو چندان می کند. در حین بازی به نکات زیر توجه کنید:

۱ ) حدالامکان از برخورد مستقیم با نیروهای دشمن، اجتناب کنید.

۲ ) از ورود به مکان هایی که فقط گروهی خاص ( با لباسی خاص ) اجازۀ حضور دارند، خودداری کنید.

۳ ) از قابلیت های جدید اضافه شده به این بازی، قابلیت کاورگیری است. این قابلیت به شما کمک می کند در طول بازی، از دید دشمنان در امان بمانید. مکان هایی مختلفی در طول بازی جهت کاورگیری تعبیه شده است. کمدها، یکی از آنان است.

۴ ) چنانچه دشمنی در حال نزدیک شدن به موقعیت شما بود،می توان با بکارگیری اشیای موجود در محیط بازی ( مثل یک تکه سنگ، بطری و امثال آن ) و پرتاب آنها،حواس دشمنان را پرت کرد.