1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. قابلیت های خاص

قابلیت های خاص

استتار:

در این بازی استتار ، به معنای پوشیدن لباس گروهی خاص از دشمنان است، به طوری که آنان از لحاظ ظاهر، شما را افراد خود تلقی کنند.

بنابراین این قابلیت، نقش کلیدی را در بازی ایفا می کند. کافی است یکی از دشمنان را از پای در آورده و لباس وی را تصاحب کنید.

 

قابلیت instinct :

instinct قابلیت دیگری است که به بازی اضافه شده و به ۴۷ این امکان را می دهد که بتواند همانند “بتمن” در سری Arkham یا “کوروو” در بازی Dishonored ، دشمنان را از پشت دیوارها مشاهده کرده و حتی مسیر و شعاع حرکتشان را دریابد.

با کمک این قابلیت میتوان چهرۀ خود را از تیررس نگاه دشمنان پنهان ساخت.

 

قابلیت Point Shooting :

این قابلیت بسیار به قابلیت مشابه در نسخۀ Conviction از سری Splinter Cell شباهت داد و با استفاده از می توانید طی یک سکانس سینمایی و آهسته، دشمنانتان را نشان گذاری کرده و شاهد از پا در آمدنشان توسط شلیک های برق آسای ۴۷ باشید.