1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Welcome to Hope

Welcome to Hope

در این مرحله می بایست خود را به فردی که موقعیت آن روی نقشه مشخص شده است، برسانید.

راه حل اول:

ابتدا به دستشویی رفته و پس از کشتن یکی از افسران پلیس، لباس وی را بر تن کنید. سپس به سمت موقعیت مشخص شده حرکت کنید.

راه حل دوم:

به دستشویی رفته و اهرم سمت چپ را فعال کنید.

این کار باعث می شود که حاضرین با هم درگیر شوند. حال خود را به فرد مورد نظر رسانده و با وی صحبت کنید.

نکته: در طول مسیر با تعدادی از افراد درگیر خواهید شد.