1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. The King of Chinatown

The King of Chinatown

۴۷ ،به کلیسا رفته و برای حفظ جان “ویکتوریا”، او را به یکی از راهبان کلیسا، تحویل می دهد.

پس از مشاهده فیلم، درون یک کوچۀ خلوت ، حضور دارید. مسیر را تا انتها ادامه داده و از درب عبور کنید تا به محوطه ای جدید برسید.

هدف، از بین بردن فردی است که در مرکز این بخش قرار گرفته است. او به وسیلۀ افسران پلیس محافظت می شود.

پس از مدتی کوتاه،او با فرد دیگری تماس می گیرد. این دو فرد، قصد معاملۀ مواد مخدر را دارند.پس از آنکه صحبت های وی تمام شد( در تا فاصلۀ اینکه نفر دوم در محل معامله حاضر شود )، در اطراف گشتی می زند.

برای کشتن وی دو راه وجود دارد:

راه اول ) مرگ به وسیلۀ سلاح گرم                راه دوم ) مرگ به وسیلۀ سم

راه اول:

الف ) ابتدایی ترین راه برای از بین بردن وی، زمانیست که او در در محوطۀ حصار کشیده شده، حضور دارد. چنانچه این روش را انتخاب کنید، بدون شک، توجه افراد پلیس حاضر در محوطه به شما جلب خواهد شد و باید با خیل عظیم آنان روبه رو شوید.

ب ) چنانچه مد های سختی شما، یکی از مدها Easy یا Normal می باشد، صبر کنید تا دو نگهبان از وی فاصله بگیرند، سپس او را از بین ببرید.

نکته: درصورتیکه درجۀ سختی انتخابی شما بالاتر از موارد ذکر شده می باشد، نباید انتظار داشته باشید هر دو نگهبان، پست شان را ترک کنند! در خوشبینانه ترین حالت، یکی از آنان پست خود را ترک خواهند کرد.

حال زمانیکه فردی از وی محافظت نمی کند، میتوان به راحتی او را از بین برد. شیوۀ از بین بردن هم بسته به انتخابتان، متفاوت خواهد بود. میتوانید به وسیلۀ اسحله یا “شریان بند” وی را بکشید. ضمنا” پیشنهاد میشود به بستۀ بالای سر وی شلیک کنید. در این صورت مرگ وی بر اثر حادثه خواهد بود و امتیاز بیشتری کسب خواهید کرد.

پ ) راه حل بعدی ، استفاده از یک بشکه بنزین، منفجر کردن آن در نزدیکی فرد مورد نظر است. ( با کمی جستجو میتوانید بشکه بنزین را بیابید )

ت ) روش چهارم، بدین صورت است که ابتدا خود را به نزدیکی ماشین فرد مورد نظر برسانید.نگهبانی در نزدیکی آن ایستاده است. ابتدا صبر کنید تا به طبقۀ بالا برود ( یا با استفاده از یک بطری نوشیدنی و پرتاب آن به نقطۀ دیگر حواس او را پرت کنید )، سپس به طبقۀ بالا رفته و افسر پلیس را بدون اینکه کسی متوجه شود از بین ببرید، سپس از سمت راست “بمب” را بردارید و آنرا اطراف بشکه های قرمز رنگ سوخت بیندازید. حال دزدگیر ماشین را فعال کنید. صاحب ماشین جهت بررسی، به نزدیکی ماشین می آید.صبر کنید تا به اندازه کافی نزدیک ماشین شود،سپس کافی است کلیک چپ کنید تا بمب منفجر شود.

ث ) روش بعدی، هل دادن وی درون حفره است.

نکته: مراقب افسر پلیسی که در نزدیکی حفره حضور دارد، باشید.

ج ) آخرین روش راه حل اول، کشتن فرد مورد نظر، با استفاده از اسحلۀ دوربین دار است. بهتر است ابتدا یک لباس پلیس تهیه کنید. سپس باید یک اسلحۀ دوربین دار بیابید. از پله های ساختمان سمت راست بالا رفته ( در زیر پله ها یک نگهبان حضور دارد ) و از درون اتاق، اسحۀ دوربین دار را بردارید.سپس صبر کنید تا فرد مورد نظر در تیررس قرار بگیرد. درنهایت وی را از بین ببرید.سپس به سرعت درون کمد مخفی شوید.

  

نکته: چنانچه لباس پلیس برتن داشتید، نگهبان زیر پله ها به شما مظنون نمی شود اما درصورتیکه نتوانستید لباس پلیس تهیه کنید، کافی است قبل از ورود، جعبه فیوز سمت راست را دستکاری کنید.

 

راه دوم )

الف ) در صورتیکه کشتن با سم مد نظر باشد، ابتدا می بایست، سم را یافت.سپس آنرا در غذایی که فرد مورد نظر از آن می چشد ( یا لیوان قهوه ) ، قرار دهید.

پیدا کردن سایر راه حل ها به عهده خودتان.

 

پس از آنکه مأموریت انجام شد، از منطقه خارج شوید.

فیلم انتهایی این بخش را مشاهده کنید.

۴۷ در ازای دریافت اطلاعات ( مبنی بر اینکه چرا سازمان به دنبال “ویکتوریا” است؟ ) جعبه اسلحۀ خود را تقدیم می کند.