1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Terminus Hotel

Terminus Hotel

هدف اولیۀ این بخش، ورود به هتل و استفاده از آسانسور برای رسیدن به طبقات بالاتر است.

راه های متفاوتی برای رسیدن به مقصود وجود دارد.یکی از راه حل ها به صورت زیر است:

وارد لابی هتل شوید.آسانسور در بالای پله ها وجود دارد. از پله ها بالا نروید. این کار باعث می گردد که نگهبانان به شما مظنون شوند.

دستشویی،در سمت چپ لابی وجود دارد.

دستشویی، بهترین مکان برای کشتن یکی از پرسنل هتل، و بدست آوردن لباس یکی از آنان است.

یا

وارد دریچۀ سمت راست دستشویی، شده و از روی ماشین لباسشویی، لباس را بر تن کنید.

  

یا

ابتدا به زیر زمین رفته و سپس فیوز را قطع کنید.سپس با استفاده از آسانسور خود را به طبقۀ بالاتر برسانید.

  

پیدا کردن سایر راه حل ها به عهده خودتان.

حال در طبقات بالاتر حضور دارید. در این بخش نیز می بایست خود را به طبقات فوقانی و اتاق شماره ۸۹۹ برسانید.

یکی از راه حل ها به صورت زیر است:

مسیر سمت راست را دنبال کرده تا به دو راهی برسید. همانطور که ملاحظه می کنید، یک بلندگو در این بخش وجود دارد.

  

سیم بلندگو را قطع کنید.فردی که درون اتاق حضور دارد، جهت بررسی خارج می شود.بدون آنکه متوجه حضورتان شود، وارد اتاق شده و به سرعت از پنجره خارج شوید.

از لبۀ پنجره عبور کرده و با استفاده از نردبان، خود را به بالکن طبقۀ بالا برسانید.سپس وارد پنجره شوید. حال از روی نقشه، مسیر خروج را پیدا کرده و قفل درب را باز کنید.

نکته: هنگام باز کردن قفل درب،مراقب نگهبانان باشید.

حال وارد دریچۀ هوای سمت راست شده و مسیر درون آن را تا انتها ادامه دهید.

فیلم انتهایی این بخش را ملاحظه کنید.

۴۷ به طور مخفیانه به صحبت های “دکستر” گوش می کند.۴۷ توسط “سانچز” (محافظ تنومند”دکستر”)،  بیهوش می شود.سپس “دکستر” با کشتن یکی از خدمه های هتل، قتل وی را بر گردن ۴۷ می اندازد.