1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Skurky’s Law

Skurky’s Law

در این بخش ابتدا از دادگاه خارج شده و خود را به حیاط پشتی دادگاه برسانید.سپس از درون انبار، لباس پلیس را بردارید.

  

حال به دادگاه بازگشته و وارد درب سمت راست جایگاه قاضی شوید.

سپس از دریچۀ هوا عبور کرده و قفل درب مقابل را باز کنید.

  

به راه خود ادامه داده تا به اتاق کنترل برسید.وارد اتاق شده و پنل را فعال نمایید.

حال مجددا” مسیر را دنبال کرده و سپس از نردبان بالا بروید.

خود را به موقعیت مشخص شدۀ روی نقشه برسانید.همانطور که ملاحظه می کنید، درب بوسیلۀ زنجیر و قفل، مسدود شده است.

۲ راه برای عبور از این درب وجود دارد:

۱ ) با استفاده از اسلحۀ خود به قفل شلیک کنید.

۲ ) وارد سلول سمت چپ شده و از درون دریچه عبور نمایید.

در نهایت قفل درب انتهایی این مسیر را باز کرده و فیلم انتهایی این بخش را ملاحظه کنید.

۴۷ توسط “اسکارکی” ( یکی از افراد “دکستر” ) دستگیر می شود.