1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Shaving Lenny – Part II

Shaving Lenny – Part II

در این بخش، می بایست دو نفر را از بین برده و یک نفر را زنده دستگیر کنید.

نکته: چنانچه لباس اولیه را برتن داشته باشید، باید تمامی قسمت های این بخش را به صورت مخفیانه طی کنید.

هدف، از بین بردن “میسون مک کرنی” ، “لوک وایلی” و دستگیر کردن “لنی” می باشد.

ابتدا به سمت چپ رفته و خود را به لبۀ ساختمان برسانید.سپس از لبۀ پنجره بالا رفته و مسیر سمت راست و سپس بالا را دنبال کنید.حال از پنجره عبور کرده و وارد ساختمان شوید.

  

سپس از درب سمت چپ و درب بعدی، عبور کرده و خود را به آرایشگاه برسانید.

  

از روی میز سمت چپ، لباس آرایشگر را برداشته و برتن کنید.

حال ،زمان از بین بردن افراد مورد نظر است.

 

از بین بردن “میسون مک کرنی”:

او اغلب با کباب پز درون حیاط سر و کار دارد.

 ۳ راه برای کشتن وی وجود دارد.یکی از راه حل ها به صورت زیر می باشد:

به درون ساختمان بروید و ظرف نفت را بردارید،سپس به انبار رفته و جای سس تند را با ظرف نفت، عوض کنید.

  

حال شاهد ماجرا باشید.

 

از بین بردن “لوک وایلی”:

برای کشتن “وایلی”، دو راه وجود دارد، یکی از راه حل ها به صورت زیر است:

ابتدا فلکۀ اجاق گاز را باز کرده و صبر کنید تا نزدیک آن شود.سپس با اسلحه خود به گاز شلیک کنید.

  

 

دستگیر کردن “لنی”:

برای زنده دستگیر کردن “لنی”، ۳ راه وجود دارد.

راه حل اول:

یکی از راه حل ها استفاده از قرص خواب است.قرص خواب را از طبقۀ بالا برداشته و بر روی پیتزا بریزید.

  

پس از خوردن پیتزا، او را دنبال کرده تا بیهوش شود.سپس او را تا درب خروج، حمل کنید.

راه حل دوم:

راه حل دوم زمانیست که لباس آرایشگر را برتن کرده باشید.”لنی” با دیدن شما ( آرایشگر ) به اتاق آرایش می رود.کافیست به اتاق آرایش رفته و وی را دستگیر کنید.

راه حل سوم:

راه حل سوم هم همان روش قدیمی، یعنی گروگان گرفتن وی در مکانی خلوت می باشد.

نکته: چنانچه “لنی” کشته شود، مأموریت شما شکست خورده تلقی خواهد شد.