1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Shaving Lenny – Part I

Shaving Lenny – Part I

هدف این مرحله، از بین بردن ۵ تن از دوستان “لنی” می باشد. سه نفر درون عمارت و ۳ نفر بیرون عمارت ( در خیابان ) حضور دارند.

افرادی که در خیابان حضور دارند عبارتند از: “تیلور کالوین” ، “لاندن متکالف” و “گلوین لبلوند”

نکته:برای از بین بردن هریک از این ۵ تن،چندین راه وجود دارد.ما یک راه را پیشنهاد میکنیم.

از بین بردن “تیلور کالوین”:

او اغلب بین اتاق بالای فروشگاه و گاراژ روبرو، رفت و آمد می کند.یکی از سه راه حل کلی برای از بین بردن او، به صورت زیر است:

ابتدا در حالت چمباتمه، وارد فروشگاه سمت چپ شده و کاورگیری نمایید.

حال رادیو را روشن کرده تا توجه صاحب فروشگاه جلب شود.سپس مسیر سمت راست را دنبال کرده و خود را به طبقۀ بالا برسانید.

  

ابتدا فلکۀ اجاق گاز را باز کرده و سپس یکی از بمب های سمت راست را نزدیک اجاق گاز بیندازید.حال از این بخش خارج شده و صبر کنید تا فرد مورد نظر به طبقۀ بالا بیاید.سپس بمب را منفجر نمایید.

  

 

از بین بردن”لاندن متکالف”:

برای از بین بردن او نیز ۳ راه وجود دارد.”متکالف” اغلب درون گاراژ رفت و آمد می کند.

ساده ترین راه برای کشتن وی، زمانیست که درون گاراژ حضور دارد.مسیر سمت راست گاراژ را دنبال کرده و وارد گاراژ شوید.

حال صبر کنید تا وی در موقعیتی مناسب قرار گیرد،سپس او را با استفاده از شریان بند، خفه کنید.

 

از بین بردن “گلیون لبلوند”:

یکی از راه حل های کشتن وی زمانیست که او درون گاراژ و زیر بالابر خودرو قرار می گیرد. ابتدا با استفاده از یکی از اشیای موجود در محیط و پرتاب آن زیر خودرو، توجه یکی از نگهبانان را به مکان مورد نظر جلب کنید.سپس اهرم را بفشارید.برای بار دوم اهرم را فعال کنید(آسانسور بالا می رود ).حال “لبلوند” جسد زیر خودرو را بررسی می کند. در نهایت برای آخرین بار اهرم را فعال کنید.

  

پس از آنکه سه فرد مورد نظر را از بین بردید،خود را به مکان مشخص شده روی نقشه برسانید.