1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Run For Your Life

Run For Your Life

در این بخش باید از دست پلیس فرار کنید.

مسیر را ادامه داده و از پنجره خارج شوید.از روی لبۀ پنجره به سمت راست حرکت کرده و از نردبان بالا بروید.

  

سپس به سرعت از پله ها پایین آمده و کاورگیری نمایید.

حال ۲ راه وجود دارد:

۱ ) یکی از افراد پلیس را کشته و لباس وی را برتن کنید ( که در این صورت راحت تر مرحله را به پایان خواهید برد )

۲ ) به صورت مخفیانه خود را درب انتهایی این بخش رسانده و از آن عبور نمایید.

پس از مشاهده فیلم، به یک کتابخانه می رسید.کتابخانه ای که پر از نیروهای پلیس است.

هدف، عبور از بین نیروهای پلیس، و خروج از این قسمت می باشد.

استراتژی عبور از این بخش، به عهده خودتان.

زمانیکه از درب خروج، عبور کردید، از پله ها بالا رفته و خود را به طبقۀ بالاتر برسانید.سپس از روی تیرک عبور کرده و از درب انتهایی خارج شوید.

  

حال از بالکن پایین آمده و به راهتان ادامه دهید. همانطور که مشاهده می کنید، یک بالگرد موقعیت شما را شناسایی می کند.

به سرعت کاورگیری کرده و  تا زمانیکه از زاویۀ دید بالگرد پنهان نشده اید در همین حالت، به راهتان ادامه دهید.

  

در انتهای مسیر نیز کاور گیری کنید(چون یکی از افراد پلیس،نقطۀ خروج شما را بررسی خواهد کرد).سپس از درب عبور کنید.

نکته: بازهم تکرار میکنیم، کشتن یا نکشتن افسر پلیس به خودتان بستگی دارد.

در پشت بام نیز خود را با قابلیت کاورگیری، ازدید بالگرد و سایر نیروهای پلیس، مصون نگاه دارید.

در نهایت از درب انتهایی پشت بام عبور کنید.

در این بخش، درون یک پانسیون حضور دارید.با توجه به استراتژی خودتان از بین نیروهای پلیس عبور کرده و خود را به مکان مشخص شدۀ روی نقشه برسانید.حال با استفاده از آسانسور خود را به طبقۀ پایین برسانید.

سپس با استفاده از قابلیت instinct از بین نیروهای پلیس عبور کرده و خود را به ایستگاه قطار برسانید.

حال به سمت اتاق کنترل حرکت کنید.سپس بر روی لبۀ سمت راست، قرار گرفته و وارد پنجره شوید.

حال از نردبان بالا بروید و پنل را فعال کنید.

  

به ایستگاه بازگشته و با استفاده از پلکان های سمت چپ، خود را به طرف مقابل برسانید.

۴۵ ثانیه صبر کنید تا قطار در ایستگاه توقف کند.سپس وارد قطار شوید.