1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Rosewood

Rosewood

در این بخش، ۴۷ در می یابد که جان “ویکتوریا” در خطر است و خود را به بیمارستان می رساند. بیمارستان توسط گروهی از افراد مسلح که قصد دزدیدن “ویکتوریا” را دارند، محاصره می گردد.

به راه خود ادامه داده تا به آسانسور برسید. به محض رسیدن به آسانسور ، متوجه خواهید شد که گروهی افراد مسلح، در حال بالا آمدن هستند. به سرعت وارد اتاقک سمت چپ شده و صبر کنید تا آنان از مقابل شما عبور کنند.سپس وارد آسانسور شوید.

  

همانطور که ملاحظه می کنید، آسانسور در میانۀ راه، متوقف می گردد.از دریچۀ بالای آسانسور خارج شوید. حال کمی صبر کنید تا صحبت نگهبانان تمام شود.سپس بالا برود.

به نقشۀ بازی توجه کنید.چهار مکان روی آن مشخص شده اند.این چهار مکان ، محل قرار گیری سه فیوز را نشان می دهد.با توجه به استراتژی خودتان، به سمت آن چهار نقطه حرکت نموده و فیوزها را جمع آوری کنید.

  

 

نکته: در مدهای سختی متفاوت، تعداد فیوز ها نیز متفاوت خواهد بود.

پس از آنکه تمامی فیوزها را یافتید، به سمت زیر زمین حرکت نموده و آنها را در جای خود قرار دهید.سپس اهرم سمت راست جعبۀ فیوز را بفشارید.

فیلم این قسمت را مشاهده نمایید.

“ویکتوریا” توسط فردی به نام “وید” دستگیر می شود. “دکستر” ، “وید” را برای دستگیری “ویکتوریا” و کشتن ۴۷ ، استخدام کرده است.

پس از مشاهده فیلم کاور گیری نمایید.

هدف این بخش، یافتن و از بین بردن “وید” می باشد.

از بین نگهبانان عبور کرده و خود را به موقعیت مشخص شدۀ روی نقشه، برسانید.

برای از بین برده “وید” ، دو راه وجود دارد:

راه حل اول:

به راه خود ادامه داده تا قابلیت Point Shooting فعال شود، سپس او را از بین ببرید.

راه حل دوم:

از پله ها پایین آمده و به سمت راست بروید.ابتدا اهرم سمت چپ را بچرخانید.سپس وارد دریچۀ پایین و سمت راست شده و مسیر درون آن را دنبال کنید.حال از درون دریچه خارج شده و مسیر را ادامه دهید تا به اهرم دیگری برسید.این اهرم را نیز بچرخانید.

  

“ویکتوریا” توسط فردی به نام “لنی” دزدیده می شود.