1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Hunter and Hunted – Part II

Hunter and Hunted – Part II

حال مجددا” به راه خود ادامه داده و خود را به اتاقی که موقعیت آن بر روی نقشه مشخص شده، برسانید.سپس تلفن پیغام گیر روی میز را بررسی کنید.

حال به راه خود ادامه اداده و با توجه به استراتژی خودتان، به سمت موقعیت مشخص شدۀ روی نقشه، حرکت کنید.

نکته: جهت جلب توجه نیروهای پلیس، جسد فردی که قبلا” کشته شده است را به سمت پایین پرتاب کنید.

در بخش بعدی نیز باید به سمت مکان مشخص بر روی نقشه، حرکت کنید.

یکی از راه حل ها تهیه لباس سرآشپز و عبور از بین نیروهای پلیس می باشد.

نکته: می توان با عبور از لبۀ پنجره و رسیدن به آشپزخانه، لباس آشپز را یافته و آن را بر تن کرد.

  

از فروشگاه خارج شده و از درب انتهایی این مسیر عبور کنید.

در قسمت بعد نیز مسیر را تا انتها ادامه داده و قفل درب انتهایی این بخش را باز کنید.

نکته: مراقب نیروهای پلیس باشید.

در قسمت بعد، درون شهرک چینی ها حضور دارید.هدف، کشتن سه نفر به نام های “بیل دال”، “لری کلی” و “فرانک اوونز” می باشد.

این سه فرد پس از مدتی کوتاه، از یکدیگر جدا می شوند.

نکته:بهترین لباسی که میتوان در این مکان برتن داشت ( به طوری که کسی به ۴۷ مظنون نشود )، لباس پلیس است.

روش های از بین بردن “فرانک اوونز”:

۱ ) زمانیکه وی قصد سیگار کشیدن را دارد،نزدیک یک پمپ بنزین می ایستد. نازل پمپ بنزین را از مکان خودش خارج کرده تا بنزین بر روی زمین جاری شود.

۲ ) راه حل دوم، کشتن وی به وسیلۀ سم می باشد. ابتدا سم را پیدا کرده و سپس آن را روی بشقاب “سوشی” قرار دهید.

  

روش های از بین بردن “بیل دال”:

۱ ) ساده روش برای از بین بردن وی، کشته شدنش توسط یکی از نیروهای پلیس است. خود را به پله ها رسانده و از دریچۀ تهویۀ هوا عبور کنید تا در زیر زمین قرار بگیرید.

  

سپس کمی صبر کنید تا “بیل” به این مکان برسد. او یک سری مدارک را روی میز قرار میدهد.سپس با افسر پلیسی که در آنجا حضور دارد، صحبت می کند.به سرعت اسناد را برداشته و مخفی شوید. “بیل” با افسر پلیس دربارۀ گم شدن اسناد، درگیر می شود. افسر هم وی را می کشد.

۲ ) به نزدیکی ژنراتور برق بروید.ابتدا سیم را به کانتینر فلزی متصل کرده و پس از آنکه او به اندازۀ کافی به ژنراتور نزدیک شد،اهرم را فعال نمایید.

  

 

روش های از بین بردن “لری کلی”:

به مکانی که ژنراتور در آنجا وجود دارد رفته و از پله های سمت چپ بالا بروید.

۱ ) می توان وی را به درون حفرۀ مقابل، انداخت( یا به او شلیک کرد ).

۲ ) در سمت چپ همین مکان نیز یک سری کیسه بر روی بالابر قرار دارند. صبر کنید تا وی زیر آنها قرار بگیرد و سپس به بالابر شلیک کنید.کیسه ها بر روی او فرو می ریزد.

 

پس از آنکه تمامی افراد مورد نظر را از بین بردید،خود را به درب خروجی مشخص شدۀ بر روی نقشه، رسانده و خارج شوید.