1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Hunter and Hunted – Part I

Hunter and Hunted – Part I

هدف، رسیدن به کلوپ “ویکسن” می باشد.مسیر را دنبال کرده و با توجه به استراتژی خود، از بین نیروهای پلیس، عبور نمایید.

پس از آنکه به سطح زمین رسیدید، به سرعت در پشت خودروهای پلیس،کاورگیری کرده و خود را به پله های مقابل برسانید.

  

سپس از پله ها پایین آمده و قفل درب را باز نمایید.

حال باید بدون اینکه کسی به هویت شما مظنون شود، وارد کلوپ شوید.

سه راه جهت ورود به کلوپ وجود دارد:

۱ ) لباس پلیس برتن داشته باشید: در این صورت می توانید بدون هیچ مشکلی در تمام نقاط کلوپ گشت بزنید.

۲ ) عبور از دریچۀ تهویۀ هوا: به زیر زمین رفته و از پله ها پایین بروید.سپس وارد دریچۀ مقابل شوید. در بخش بعدی نیز دریچۀ دیگری وجود دارد که به داخل کلوپ منتهی می گردد.

  

۳ ) به سطح زمین بازگشته و از لبۀ پنجره سمت چپ بالا بروید. سپس با عبور از پنجره، وارد کلوپ شوید.

  

ادامۀ راهنما ( استفاده از روش سوم ) :

از روی میز، کارت امنیتی ، نوار و اسلحه را برداشته و سپس از پله ها پایین بیایید.

هدف این بخش، کشتن فردی به نام “دام آسموند” می باشد.

نکته: “دام آسموند” در مکان های متفاوت کلوپ، حضور خواهد داشت. بدترین حالت، وضعیتی است که وی در پشت پیشخوان و میانۀ بار حضور دارد.

طبق معمول، برای کشتن وی راه های متفاوتی وجود دارد.

راه حل اول:

صبر کنید تا زیر “توپ دیسکو” اتاق سمت چپ قرار بگیرد.حال با استفاده از کارت امنینی وارد اتاق سمت راست شده و سپس پنل سمت چپ را فعال نمایید.

  

راه حل دوم:

زمانیکه که وی به طرف اتاق رقص حرکت نمود،شما نیز با استفاده از کارت امنیتی وارد اتاق سمت راست آن شوید.حال صبر کنید تا وی تنها شود.سپس با استفاده از اسلحۀ صدا خفه کن، او را از بین ببرید.

  

راه حل سوم:

راه بعدی، مربوط به زمانیست که وی به سمت دستشویی حرکت می کند.در فرصتی مناسب، او را از بین ببرید.

پس از آنکه فرد مورد نظر از بین رفت، خود را به طبقۀ بالای کلوپ رسانده ( موقعیت آن بر روی نقشه مشخص شده است ) و قفل درب را باز نمایید.