1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Fight Night

Fight Night

هدف اصلی این مرحله، از بین بردن “سانچز” ( محافظ “دکستر” ) می باشد.

به سمت جلو حرکت کنید.همانطور که ملاحظه می کنید درب قفل است و برای وارد شدن به کارت امنیتی نیاز دارید.

حال ۲ حالت پیش می آید:

۱ ) کارت امنیتی را پیدا کنید و از درب پشتی عبور کنید: در این صورت باید به صورت مخفیانه “سانچز” را از بین ببرید.

۲ ) لباس یکی از ورزشکاران را تهیه کرده و وارد رینگ شوید: در این حالت باید به صورت تن به تن با “سانچز” مقابله کنید.

 

حالت اول:

مسیر سمت راست را دنبال کرده و کارت امنیتی را از نزدیکی یکی از جعبه بردارید.

حال از درب موردنظر عبور کرده و خود را به طبقۀ بالا برسانید.سپس اهرم سمت راست را بفشارید.

 

حالت دوم:

مسیر سمت راست را دنبال کرده و ژنراتور را غیرفعال نمایید.

صبر کنید تا یکی از افراد برای وصل کردن جریان برق، به سراغ ژنراتور بیاید.پس از آنکه جریان برق وصل شد، او را از بین ببرید.همین کار را چندین بار تکرار کنید تا ورزشکار تنها شود. در نهایت ورزشکار را از بین برده و لباس وی را بر تن کنید.

حال به راه خود ادامه داده و از درب عبور نمایید.

مسیر را دنبال کرده تا به رینگ برسید.

نکته: تنها راه پیروزی بر “سانچز” در هنگام مبارزه، زدن به موقع کلیدهایی است که بر روی صفحه ظاهر می گردند.

پس از پیروزی بر “سانچز” ابتدا اسلحۀ خود را تحویل گرفته و سپس از درب راست خارج شوید.