1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Death Factory – Part II

Death Factory – Part II

در این قسمت ابتدا می بایست ۲ نفر به نام های “دکتر ولنتاین” و “دکتر اشفورد” را از بین ببرید.

از بین بردن “دکتر ولنتاین”:

۴ راه برای کشتن وی وجود دارد. یکی از راه حل ها به صورت زیر می باشد:

به انبار رفته و از روی میز بطری سوخت را بردارید.سپس محتویات بطری را درون محلول سبز رنگ روی میز بریزید.

  

 

از بین بردن “دکتر اشفورد”:

۲ راه برای از بین بردن او وجود دارد.یکی از راه حل ها به صورت زیر است:

صبر کنید تا جهت بررسی بازوی مکانیکی، وارد اتاقک آزمایش شود.پس از آنکه بر روی صندلی، قرار گرفت، با استفاده از رایانه، بازوی مکانیکی را فعال کنید.

پس از آنکه هر دو نفر را از بین بردید، به سمت مکان مشخص شدۀ روی نقشه حرکت کنید. حال پنل سمت راست را فعال نموده تا پل در جایش قرار بگیرد.

سپس از پل عبور کرده و وارد درب مقابل شوید.حال رایانه را بررسی نموده و فیوزهای مربوطه را قطع کنید.

سپس از درب خروجی، عبور کرده تا این مرحله نیز به پایان برسد.