1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Countdown

Countdown

هدف اصلی این مرحله رسیدن به “ویکتوریا” و از بین “دکستر” می باشد.

به دلیل وجود مه،دید کافی از محیط در اختیار ندارید.بنابراین بهتر است از قابلیت instinct استفاده کنید.

نکته: در طول مسیر و بر روی زمین،تعدادی زیادی مین قرار دارد.

پس از آنکه به بالگرد رسیدید به کابل دکل ها شلیک کنید تا واژگون شوند و مین ها را منفجر کنند.سپس زمانیکه مسیر عبور باز شد، از سکوی فرود بالا رفته و “دکستر” را از بین ببرید.

نکته: در این مرحله محدودیت زمانی وجود دارد.