1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Blackwater Park

Blackwater Park

در این بخش می بایست خود را به موقعیتی که بر روی نقشه مشخص شده است، برسانید.

یکی از راه حل ها به صورت زیر است:

ورودی به دلیل مسائل امنیتی توسط افراد پلیس مسدود شده است. از ساختمان خارج شده و به طور مخفیانه مسیر سمت راست را دنبال کنید تا به پمپ آب برسید.

سپس پمپ آب را دستکاری کنید.مسئول این بخش جهت بررسی به سراغ پمپ می آید. در فرصتی مناسب او را از بین برده و لباسش را برتن کنید.سپس با خیال راحت وارد ساختمان شوید.

حال وارد اتاق امنیتی شده و با استفاده از رایانه ، آسانسور را فعال نمایید.در نهایت وارد آسانسور شوید.

  

پس از مشاهدۀ فیلم، مسیر خود را از لبۀ آسانسور دنبال کنید.

در نهایت وارد درب شده تا به تالار برسید.

هدف این بخش، از بین بردن “لایلا استاک تون” ( همسر “دکستر” ) می باشد.

از بین بردن “لایلا استاک تون”:

۵ راه برای کشتن وی وجود دارد.یکی از راه حل ها ، به صورت زیر است:

ابتدا به طبقۀ دوم بروید.در بالای سقف یک اسکلت دایناسور آویزان است. زمانیکه وی زیر اسکلت قرار گرفت، اهرم را رها کنید.

پس از آنکه او را از بین بردید، به سمت اتاق مخفی حرکت نموده و تلفن روی تخت را بررسی کنید.