1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Birdie’s Gift

Birdie’s Gift

در این مرحله، درون یک فروشگاه اسحله حضور دارید. ۴۷ قصد دارد به اسلحۀ دوبلی که درون ویترین قرار دارد، دست پیدا کند.

حال دو راه پیش رو دارید:

۱ ) شرکت در مسابقه و برنده شدن ( فقط در صورت برنده شدن اسلحه به شما تعلق می گیرد )

۲ ) دزدیدن اسحله

 

راه اول:

در این روش باید با استفاده از قابلیت Point Shooting به نشانه های روبه رو شلیک کرده تا امتیاز کسب کنید. چنانچه حریفتان را شکست دهید، اسحلۀ دوبل از آن شما خواهد بود.

 

راه دوم:

راه حل دوم پیدا کردن کلید ویترین و دزدیدن اسلحه می باشد.

ابتدا پیشخوان را بررسی کنید.در پشت پیشخوان، یک کارت امنیتی وجود دارد. به قسمت پایینی فروشگاه رفته و جعبه فیوز را دستکاری نمایید.

  

حال مجددا” به سمت پیشخوان رفته و کارت امنیتی را بردارید.

سپس از سمت راست خارج شده و از درب سمت راست عبور نمایید.همانطور که ملاحظه می کنید، اکنون در زیر مکانی قرار دارید که افراد حاضر در حال تیراندازی هستند. مسیر سمت چپ تان را دنبال کرده تا به اتاق امنیتی برسید.

  

با استفاده از کارت امنیتی وارد اتاق شده و از روی میز رمز گاو صندوق را بخوانید.

  

حال بازگشته و به سمت مکانی که افراد در حال تمرین تیراندازی هستند، حرکت کنید.

اینبار مسیر مقابل را دنبال کنید.درب سمت چپ به اتاق مدیر منتهی می گردد. مسیر سمت چپ را دنبال کرده و با استفاده از پنجرۀ پشتی، وارد اتاق مدیر شوید.

  

از درون گاو صندوق، کلید را بردارید و با استفاده از دریچۀ سمت چپ، از اتاق خارج شوید.

حال مجددا” فیوز را قطع کرده،به نزدیکی ویترین بازگردید و با استفاده از کلید درب آن را باز کنید.سپس اسحله دوبل را برداشته و از فروشگاه خارج شوید.