1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Attack of the Saints – Part II

Attack of the Saints – Part II

در این بخش نیز می بایست ۳ نفر دیگر را از بین ببرید.

از بین بردن “لوئیزا کین”:

به مسیر خود ادامه داده و از طریق علفزار، خود را به کلبه برسانید.

صبر کنید تا وی وارد کلبه شود.سپس سیم ژنراتور را به کلبه متصل کرده و اهرم آن را بفشارید.

  

به راه خود ادامه دهید.

از بین بردن “ژاکلین مورهِد”:

او درون علفزار رفت و آمد می کند.کافی است در موقعیتی مناسب ،او را با استفاده از شریان بند، خفه کنید.

از بین بردن “لاساندرا دیکسون”:

به سمت ساختمانی که در محدودۀ او قرار دارد حرکت نموده و از آن بالا بروید.سپس صبر کنید تا وی زیر کیسه هایی که روی بالابر مستقر شده اند،قرار گیرد. سپس به بالابر شلیک کنید.

  

در نهایت خود را به تلفن همراه برسانید.

” ۴۷ ” به “تراویس” : “…مأموریت شکست خورد!…”