1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Attack of the Saints – Part I

Attack of the Saints – Part I

در این بخش، هفت تن از راهبه هایی که توسط “تراویس” استخدام شده اند، به محل اقامت ۴۷ حمله می کنند.

هدف اصلی این مرحله، کشتن این هفت تن می باشد.

از بین بردن “جنیفر پکستون”:

درون فریزر سمت چپ مخفی شوید.صبر کنید تا نگهبانان از مقابل شما عبور کنند.سپس او را با استفاده از شریان بند، خفه کنید.

  

نکته: جسد وی را مخفی نمایید.

سپس از پله ها پایین آمده و سم را از سمت راست بردارید.

حال از بین نگهبانان عبور نموده و خود را “هیثر مک کارتی” برسانید.

از بین بردنت “هیثر مک کارتی”:

سم را درون لیوان نوشیدنی بریزید و سپس از درب، خارج شوید.

  

به راه خود ادامه داده تا به پمپ بنزین برسید. در این بخش نیز می بایست دو نفر به نام های “دیجنانا رادونکیک” و “آنیجا رادونکیک” را از بین ببرید.

از بین بردن “دیجنانا و آنیجا رادونکیک”:

خود را به حیاط پشتی پمپ بنزین برسانید.سپس نازل را از جای خودش خارج کنید تا بنزین بر روی زمین جاری شود. حال صبر کنید تا هر دو نفر به پمپ بنزین نزدیک شوند.سپس با اسلحۀ خود به بنزین روی زمین شلیک نمایید.

  

حال خود را به درب خروجی برسانید.