1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. راهنمای مراحل (۲۰ مرحله)
  5. Absolution

Absolution

هدف اصلی این مرحله، از بین بردن “تراویس” و دستیارش،”جید” می باشد.

در ابتدای این مرحله، درون گورستان حضور دارید. با توجه به استراتژی خود، به راه ادامه داده و پیشروی نمایید.

سپس از درب فلزی عبور کنید.

وارد بخش جدیدی خواهید شد.در این بخش باید “جید” ( دستیار “تراویس” ) را از بین ببرید.

از بین بردن “جید”:

۳ راه برای از بین بردن او وجود دارد. یکی از راه حل ها به صورت زیر است:

از روی جعبه بمب را برداشته و درون تونل بیندازید.صبر کنید تا او وارد تونل شود، سپس بمب را منفجر کنید.

  

حال از درب خروج عبور نمایید.

مجددا” به قسمت دیگری خواهید رسید. در این بخش می بایست سه نگهبان را از بین ببرید.

نکته: مسیر توسط مین های لیزری محافظت می شود.

پس از آنکه آنان را از بین بردید، دینامیت را برداشته و بر روی درب قرار دهید.

  

و این پایان بازی است…