1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. دشمنان

دشمنان

دشمنان اغلب و تازمانیکه به شما مظنون نشوند، دردسری ایجاد نمی کنند.(به جز مواردیکه که دشمنان قصد کشتن شما را دارند).

کشتن یکی از دشمنان، پیدا شدن جسد، بیرون کشیدن اسلحه توسط شما و… مواردی هستند که باعث می شوند دشمنان به شما مظنون شوند.

پوشیدن لباس دشمنان، مخفی شدن در کمدها و استفاده از قابلیت instinct ، از جمله راه حل های مؤثر برای محفوظ ماندن از دید دشمنان است.

بنابراین باید مأموریت های خود را در نهایت دقت و بی سر و صدا به سرانجام برسانید ( بدیهی است هرچه مأموریت ها بی سر و صدا و تمیز تر به پایان برسد، امتیاز کسب شده توسط شما نیز بیشتر خواهد بود)

دشمنان در محیط بازی و در حین اینکه از قابلیت instinct استفاده می کنید،با سه رنگ از هم متمایز می شوند، می شوند:

۱ ) رنگ زرد: دشمنانی که با این رنگ مشخص شده اند، عموما” مشکل خاصی را برایتان ایجاد نمی کنند.

۲ ) رنگ نارنجی: دشمنانی که با این رنگ مشخص شده اند، به دلیل هوش نسبتا” بالا، اغلب مانعی بر سر راه شما در به پایان رساندن آن مرحله می باشند.

۳ ) رنگ قرمز: جدی ترین نوع دشمنانتان، با این رنگ مشخص شده اند که عموما” باید توسط شما کشته شوند.

۴ ) رنگ آبی: تعداد این افراد در بازی بسیار کم است و باید زنده دستگیر شوند.

نکته: پس از کشتن دشمن،جسد را مخفی کنید. بدیهی است چنانچه جسد مخفی نشود، امکان پیدا شدن آن توسط سایر دشمنان وجود خواهد داشت و ممکن است این امر بر روند بازی تأثیر گذار باشد.