1. خانه
  2. مستندات
  3. Hitman: Absolution
  4. جستجو در مناطق

جستجو در مناطق

همانطور که می دانید سری بازی های Hitman غیر خطی بوده و Hitman Absolution نیز از این قاعده مستثنا نیست. این غیر خطی بودن،باعث می شود که بتوانید مراحل بازی را از چندین روش متفاوت به پایان برسانید.

در برخی از مواقع ( و در مُدهای سختی Easy و Normal )، به کمک قابلیت instinct می توانید از برخی اشیا و اهداف خاص موجود در محیط ( که با رنگ زرد از سایر اشیای موجود در محیط متمایز شده اند ) مطلع شده و از آنها برای رسیدن به هدف استفاده کنید.